På lördagen uppmärksammade Samnytt hur TV4 kritiskt fokuserar på ”miljardnota” för de främst kvinnor, barn och åldringar som flytt den ryska invasionen av Ukraina och hur den vinkeln drastiskt skiljer sig från hur man tidigare underrapporterat om kostnaden för välfärdsmigranter från Mellanöstern och Nordafrika där män i vapenför ålder dominerar och som bara för de svenska skattebetalarna uppgår till åtminstone hundra miljarder kronor om året. Nu växlar även statstelevisionen SVT över till samma kostnadskritiska vinkel – men bara för flyktingar från Ukraina.

”Sju miljarder mer än beräknat” basunerar SVT ut att kostnaden för mottagande av ukrainska krigsflyktingar riskerar blir om Sverige inte kör dem på porten och snabbt tvingar tillbaka dem till sitt hemland. Rapporteringen om kvinnorna och barnen som flytt Putins invasionskrig skiljer sig drastiskt från den vi vant oss vid från statstelevisionen.

Kontrast i rapporteringen jämfört med andra migrantgrupper

SVT har genom så kallade snyftreportage och påståenden om ”kompetensregn” stått i främsta ledet för att ingen som kommer till Sverige från Mellanöstern och Afrika ska behöva återvända – inte ens om de saknar asylskäl och fått avslag – och för att förmedla en bild av att den utomvästliga massinvandringen varit och är en ekonomisk vinst för Sverige, i varje fall på sikt. Ett eventuellt initialt nationalekonomiskt minus har påståtts trumfas av det humanitära imperativet.

Redan tidigt efter den ryska invasionen av Ukraina antog SVT och andra mainstreammedier, tillsammans med stora delar av det politiska etablissemanget, en annan och delvis motsatt hållning till flyktingströmmen från Ukraina. Trots att det nu i motsats till tidigare migrantströmmar handlade om bevisbart äkta krigsflyktingar och nästan uteslutande om kvinnor och barn var beskedet att dessa inte bör få stanna utan ska återbördas till sitt hemland så snart det bara går.

Att Sverigedemokrater och andra tidigare massinvandringskritiska röster intog en mer försonlig hållning till de ukrainska kvinnorna och barnen förstärkte snarast vänsterliberala mediers och politiska partiers negativa inställning – att inte tycka likadant som SD sågs som mer angeläget än att göra en adekvat bedömning av ukrainarnas flyktingstatus och förutsättningar att – om de skulle bli kvar – integreras i det svenska samhället.

Koordinerade kostnadsvarningar från SVT och TV4

Nu skruvas den kritiska hållningen och rapporteringen kring de ukrainska krigsflyktingar upp ytterligare. I en samordnad påverkanskampanj förmedlar TV4 och SVT en bild av kvinnorna och barnen från krigets Ukraina som asylfuskare. Båda de dominerande medierna slår upp stort att det kan bli dryga miljardkostnader för de svenska skattebetalarna om de här människorna dröjer sig kvar längre än ett absolut minimum.

Utdraget krig ger ökade kostnader” är SVT:s rubrik med TV4 kritiskt talar om ”miljardnota”. Även Migrationsverket – som tidigare på eget bevåg beslutat om och försvarat bland annat extremt kostnadsdrivande automatiska uppehållstillstånd till alla som säger sig vara syrier – ger nu i kommentarer SVT stöd för hållningen att ukrainarna riskerar bli väldigt dyra för de svenska skattebetalarna,

SVT går samtidigt ett steg längre och misstänkliggör nu ukrainarna för att vara asylfuskare. Man tar i den ambitionen stöd från Polen, ett land vars konservativa politiks restriktiva migrationspolitik man annars är starkt kritisk till. Men nu lyfter statstelevisionen tvärtom fram som sanningssägare de röster som påstår att ukrainare kommer till landet i flotta bilar och strör pengar omkring sig och att de är hemmahörande i icke krigsdrabbade områden i Ukraina. ”Missnöjet växer” hävdar man med stora bokstäver.

SVT: ”Ukrainare utnyttjar systemet”

I förstående ordalag beskriver SVT:s utsända i Warszawa, Valeria Helander, hur polacker ”irriterar sig på” de ekonomiska bidrag de ukrainska krigsflyktingarna får. De polacker som är kritiska till att de som flytt från Ukraina får åka gratis i kollektivtrafiken, vilket polacker inte får, uttrycks också sympatier för från stats-TV.

”Ett allt större missnöje” beskrivs av den svenska statstelevisionen som berättigat eftersom Polen tagit emot så många ukrainare. Ändå har redan hälften av alla dessa återvänt hem – återvandring av ett slag som är nästan obefintlig hos migrantgrupper från Mellanöstern och Afrika.

Enligt SVT:s rapportering ”utnyttjar ukrainarna systemet”. Motsvarande påståenden har stats-TV tidigare när det gällt välfärdsmigranter, åldersfuskande ”ensamkommande” och så kallade apatiska i bjärt kontrast tillbakavisat som rasistiska strömningar i samhället. Men när det gäller ukrainare framställs det av SVT som fakta och legitim kritik.