47-årige advokaten Björn Benschöld – känd för allmänheten för att ha försvarat människosmugglare anställda på SVT – greps, häktades och åtalades för en tid sedan misstänkt för att vid två tillfällen ha beställt mord på sin före detta hustrus nye man. Han åtalades även för misshandel efter att ha tvångsinjicerat sin 8-årige son med ett tillväxthormon. Nu har Lunds tingsrätt meddelat dom i målet. Benschöld frias i brist på bevis från samtliga dessa brott men döms till fängelse för att ha kört bil i berusat tillstånd och åsamkat en annan trafikant vars bil han rammade hjärnskakning och bestående whiplash-skada.

Vid två olika tillfällen har Benschöld, i svartsjuka mot sin ex-hustrus nye man som han blev lämnad för, anlitat personer i syfte att ta den nye maken av daga. I ett fall rör det sig om en asylsökare vars ärende Benschöld biträtt i migrationsdomstol och i det andra fallet om tre livsstilskriminella personer, varav en svensk och två invandrare. Även mord på den före detta frun, som är mamma till Benschölds tre barn, diskuterades.

LÄS MER: Statstelevisionens advokat häktad för beställningsmord

Planerna som var långtgående kom dock till polisens kännedom. Benschöld greps, häktades och åtalades. Även den asylsökande kumpanen ställdes inför rätta. Domstolen frikänner dock båda männen från stämpling till mord.

Inte tillräckliga förberedelser för fällande dom

Även om det är ställt utom varje rimligt tvivel att mordet har planerats menar domstolen att det inte vidtagits tillräckligt långtgående praktiska förberedelser för att männen ska fällas för brottet. Det tilltänkta offret har inte svävat i någon konkret fara för att bil mördad, resonerar man.

LÄS MER: ÅTAL: Statstelevisionens advokat injicerade steroider i magen på sin sjuåriga son

Domstolen för ett liknande resonemang gällande det andra fallet där den medåtalade inte var inblandad, utan i stället de tre livsstilskriminella männen, vars inblandning i planeringen inte har prövats i det aktuella åtalet. Inte heller här anser rätten att sådana praktiska åtgärder vidtagits som krävs för att fälla för stämpling.

Tvångsinjicerade sonen med tillväxthormon

Beträffande misshandeln vid två tillfällen av den 8-årige sonen genom tvångsinjektioner av tillväxthormon, menar tingsrätten att det inte utifrån sonens vittnesmål går att fastställa när brotten har begåtts. Pojken har lämnat olika tidsuppgifter vid olika tillfällen. Vidare resonerar domstolen att några enstaka injektioner inte räcker för att fälla för misshandel. För att fysisk påverkan av hormonet ska uppstå krävs upprepade injektioner under en längre tid.

Fälls för rattfylleri och vållande av kroppsskada

Benschöld fälls dock för grovt rattfylleri och orsakande av kroppsskada. Åtalet gäller ett tillfälle i oktober 2019 då advokaten med flera promille alkohol i kroppen gav sig ut på en vansinnesfärd med bilen. Under resans gång rammade advokaten ett antal vägskyltar och annat som kom i vägen när han vid upprepade tillfällen tappade kontrollen över fordonet.

Benschöld lyckades också köra på en stillastående bil med en kvinna i så hårt att hon slog i huvudet och drabbades av hjärnskakning och så kallad whiplash- eller pisksnärtsskada. Han smet sedan från olycksplatsen men kunde identifieras av ett vittne på platsen. Domen omfattar även olovlig körning som Benschöld gjort sig skyldig till när han kört bil trots att han på grund av den beskrivna incidenten fick sitt körkort indraget.

Kan få sin advokatlicens indragen

Den sammanlagda påföljden bestäms till fyra månaders fängelse. Advokatsamfundet ska i ett ärende ta ställning till om Benschöld till följd av gärningarna ska fråntas sin auktorisation att arbeta som advokat. Benschöld har nekat till brott.

Försvarade SVT:s människosmugglare

Benschöld anlitades av statstelevisionen för att försvara public service-företagets anställda, utrikeskorrespondenten Fredrik Önnevall och ytterligare två medarbetare, efter att de ertappats med att smuggla in en ung illegal migrant till Sverige. Alla tre dömdes för brottet men undkom frihetsberövande påföljd

Den insmugglade ynglingen fick uppehållstillstånd i Sverige trots att han enligt Dublinförordningen skulle återbördas till Grekland där han registrerats av migrationsmyndigheterna. Han har under sin tid i Sverige ertappats med att begå flera allvarliga brott.

LÄS MER: SVT-medarbetare döms för människosmuggling
LÄS ÄVEN: SVT-journalisten Önnevalls insmugglade syrier ”Abed” dömd för knivbrott
LÄS ÄVEN: Flyktingbarnet som statstelevisionen smugglade till Sverige åtalas för nytt brott