SVT utpekar civilingenjören Elsa Widding som ”klimatförnekare”. Widding, som tidigare arbetat som expert i Regeringskansliet och även har flertalet ledande befattningar i skandinaviska energiföretag som Vattenfall, Statkraft och Fortum i bagaget, anmäler nu inslaget till både Granskningsnämnden och Medieombudsmannen för allvarligt brott mot kraven om saklighet och opartiskhet enligt SVT:s sändningstillstånd.

I inslaget, som sändes i Aktuellt den 14 september under rubriken ”SVT har granskat metoderna som används av klimatskeptiker”, pekas Widding ut som ”spindeln i nätet” där ohederliga klimatförnekare medvetet sprider desinformation i klimatfrågan.

Widding menar att statstelevisionens inslag är ”propagandistiskt” och snarare syftar till att förminska debattörer som efterlyser en opartisk och saklig debatt, än att rapportera fakta.

– SVT har en alarmistisk agenda i klimatfrågan och förföljer enskilda medborgare, istället för att bidra till en öppen debatt i en av våra viktigaste frågeställningar, säger Elsa Widding.

LÄS ÄVEN: Alliansregeringens expert: Media överdriver klimathotet ”något så in i bänken”

”Den som kritiserar alarmismen stämplas som klimatförnekare”

I inslaget hävdar SVT:s ”klimatkorrespondent”, Erika Bjerström, bland annat att: ”IPCC:s rapport slår fast att jordens klimat nu förändras med stor hastighet som saknar motstycke tusentals år tillbaka”. Detta påstående menar Widding att det inte finns något stöd för i rapporten. Hon påpekar även att det inom klimatforskningen är praxis att förändringar som avser förhållandevis korta perioder (30-50 år) inte är att betrakta som klimatförändringar.

– SVT bedriver ingen kritisk granskning av påståenden om en nära förstående klimatkatastrof trots att denna påstådda katastrof helt saknar understöd i IPCC:s vetenskapliga underlag. Istället redovisas fakta som är direkt felaktiga, säger Widding i en kommentar på Youtube.

I sin anmälan till Granskningsnämnden ifrågasätter Widding om Bjerström över huvud taget läst de vetenskapliga rapporterna. I en bilaga till anmälan skriver hon: ”Erika Bjerström äger inte nödvändig kunskap för att kunna skilja vetenskapligt baserad kritik från amatörmässig dito, vilket får henne att etikettera alla som dristar sig att kritisera alarmismen och den politiserade varianten av denna som klimatförnekare, alternativt klimatskeptiker”.

LÄS ÄVEN: SVT presenterar undersökning om klimatet – mörkar folkets åsikt

”SVT:s inslag är partiskt och missvisande”

Inför inslaget svarade Widding på en rad frågor av SVT:s reporter. Inga av dessa tas dock med i programmet. Istället kommenterar Bjerström det hela med att säga att: ”Hennes svar visar att hon inte accepterar den etablerade klimatforskningen”. Kommentaren ges utan att tittarna får veta till vad Widding faktiskt svarat. Istället ägnar Bjerström programtiden till att förminska och misskreditera Widding.

– Jag efterlyser, till skillnad från SVT, en saklig och opartisk debatt baserad på data och faktiska observationer i vetenskapliga underlag från FN:s klimatorgan, IPCC, säger Widding.

Widdings anmälan finns tillgänglig i sin helhet HÄR. Inslaget på hennes YouTube-kanal där hon utvecklar varför hon anmäler SVT kan ses nedan.

LÄS ÄVEN: Brottsdömd miljöextremist bakom SVT-dokumentär som spred falska påståenden om svenskt skogsbruk