Fönster mot medievärlden heter SVT:s nya satsning som ska handla om medier och journalistik.

Jan Helin har ett förflutet på Aftonbladet och gick nyligen över till SVT.

I ett blogginlägg skriver Helin att ”omständigheterna kring journalistiken befinner sig allt tydligare i vad som kan beskrivas som en perfekt storm” vilket ska vara utgångspunkten för programmet.

”Den övergripande premissen är storslagen, programformatet är tämligen anspråkslöst”, heter det vidare.

Man menar också att formatet är så enkelt att det mest liknar en podd.

Ansvarig beställare för samhällsutbudet, Helena Olsson, har pekat på mig som värd för programmet. Och jag har tackat ja. Att sätta en programdirektör i den rollen är udda, en god regel är ju att en chef inte ska utöva inflytande över innehåll som berör en själv. Men jag menar att vi inte äventyrar den principen. Våra ansvarsutkrävande och granskande program ändras självklart inte på något sätt av detta. Jag kommer precis som i dag, och som jag alltid strävat efter i ansvarig ställning, att vara så tillgänglig som möjligt för kritiska frågor från ansvarsutkrävande program. Det här ska ses som ett komplement för de som är särskilt intresserade av utvecklingen kring journalistik och medier. Min förhoppning är att jag kan bidra till transparens och skapa en plats för ett samtal om journalistik och medier.

Programmet kommer att variera i längd och publiceras en gång i veckan på SVT Play, där det första avsnittet med gäster Karin Pettersson och Peter Wolodarski publicerades på måndagen.