Som Samnytt tidigare rapporterat har storbanken Swedbank stängt av både Fria Tiders kontot men även Widar Nords privata konto i banken. Efter att inte ha fått några vettiga svar från Swedbank valde Fria Tider att stämma Swedbank i tingsrätten. Men under gårdagens förhandling kunde inte Swedbank specificera varför de stängt av Fria Tider – och när de pressades på frågan avbröt domaren utfrågningen.

Det var i december som vi först skrev om ärendet att Swedbank stängt både sajtens företagskonto i Estland och hans personliga konto i Sverige, där han varit kund i 20 år.

Igår hölls förhandlingen i tingsrätten. Swedbank påstår att Widar Nord lämnat ”motsägelsefulla uppgifter” och att banken ”inte förstår syftet” med att Widar Nord ska ha ett konto i banken. Men när Swedbank pressas på exakt vad som är motsägelsefullt så avbryter domaren med att säga ”banken får stå för sitt påstående och så får ni stå för era påstående”. Hon avbryter sedan igen när Nord kräver banken att precisera deras anklagelser mot honom.

I en ledartext på sin tidning skriver Widar Nord:

Jag tilläts visserligen motvilligt ställa dessa frågor under förhandlingen i tingsrätten idag, men när Swedbank skulle svara på frågorna gick tingsrätten upprepade gånger in och avbröt innan det ens hade hunnit uppstå någon pinsam tystnad när Swedbank skulle svara.

Hör ljudklippet här:

Ospecifika påståenden

Nord konstaterar att det inte är ovanligt att domare går in i en domstolsprocess och avbryter parter som inte håller sig till ämnet eller pratar om irrelevanta saker, men poängterar att det måste vara ytterst relevant att banken i detta ärende berättar varför han stängts av:

Det är inget ovanligt att domare går in och avbryter parter som vill hålla låda om diverse irrelevant smörja under en muntlig förberedelse, det ingår i jobbet. Men är det jag säger – att Swedbank borde berätta varför de stängt av mitt konto – verkligen irrelevant?

Banken kommer nu undan med ospecifika påståenden om att jag uttryckt mig ”motsägelsefullt” utan att kunna ge ett enda exempel på en motsägelsefull uppgift som jag ska ha lämnat. Och när jag kräver att få reda på vilka dessa uppgifter är ingriper rättens ordförande och tystar mig. Jag sade till sist vad jag tyckte om detta, vilket kan höras i klippet ovan.

I ytterligare ett ljudklipp hörs återigen hur Swedbanks pressas på svar, inte kan ge dem och sedan avbryter domaren utfrågningen igen:

”Kan man lita på rättsväsendet?”

Nord frågar sig sen om man kan lita på rättsväsendet och menar att det går att få rätt och vinna och hänvisar till Kent Ekeroths vinst mot SVT. Men samtidigt oroas han över ”obefogade okynnesbeslut” och ett politiserat rättsväsende:

Men till skillnad från den politiskt korrekte måste samhällskritikern alltid ta höjd för risken att obefogade okynnesbeslut dyker upp även i helt solklara fall, där både mitt mål mot Swedbank och Kent Ekeroths mål mot SVT ingår.

Att inte kunna lita på rättsväsendet när saken är uppenbar är en stor nackdel. De flesta av oss är ju trots allt bara villiga att vända oss till domstol när saken är just uppenbar, eftersom vi inte har råd att förlora ett tvistemål mot exempelvis en statlig mediejätte eller en bank.

Till Samnytt förklarar Widar Nord vad denna förhandling handlade om:

– Det var en muntlig förberedelse där syftet är att reda ut vad parterna har att säga och bena ut oklarheter och tvinga folk att precisera sig. Så att jag inte fick kräva precisering från Swedbank när det gäller bankens huvudinvändning i målet, det är skandalöst ärligt talat, säger Widar Nord till Samhällsnytt.

Interimistiskt beslut

I oktober togs ett interimistiskt beslut om att stänga av Nords konton. Han hade krävt att de skulle vara öppna minst till ärendet avgjordes, men det nekade rätten:

– Där är deras skäl i den interimistiska delen, det beslutet kom i oktober och det baseras på ostyrkta påståenden om att jag lämnat motstridiga ”uppgifter”. Eftersom tingsrätten dömt på vad Swedbank sagt utan att Swedbank ens preciserat vilka dessa uppgifter som jag påstås ha lämnat är, så krävde jag att de skulle berätta det nu. Men det behövde de inte, enligt ordföranden, berättar Widar Nord.

Nord utlovar även att publicera hela ljudinspelningen av förhandlingen.