Via sitt företag sålde Alexis och Felipe Matus Saavedra varianter av den syntetiska opiatdrogen fentanyl på nätet. Åtta av de personer som köpte och använde knarket dog. Nu döms de två bröderna vid Södertörns tingsrätt för åtta fall av grovt vållande till annans död. Betalningarna för knarket hanterades av Swedbank och distribution och avisering till kund av PostNord.

Påföljden för 34-årige Alexis blir 5 år och 6 månaders fängelse. Utöver dödsvållande döms han även för bokföringsbrott, övergrepp i rättssak och tre olika brott relaterade till hanteringen av fentanyl.

Den yngre brodern, 24-årige Felipe, döms till 4 års fängelse. Utöver dödsvållande döms han även för narkotikabrott, brott mot knivlagen och ett antal brott relaterade till hanteringen av fentanyl.

Ytterligare fyra personer i företagets styrelse
Brödernas företag åläggs även en företagsbot på 8,5 miljoner kronor. Förutom bröderna Matus Saavedra har fyra andra personer ingått i det drogsäljande företagets styrelse. Samtliga har utomvästlig invandrarbakgrund. Samhällsnytt saknar uppgifter om huruvida även dessa personer är föremål för rättsliga åtgärder

Storbank och statlig postjätte hjälpte bröderna med knarkhandeln
Företaget har varje månad sålt droger för miljonbelopp. Företaget har haft bankkonto och bankkort i Swedbank där betalningarna för drogköpen gått in. Storbanken har av allt att döma inte reagerat på att man haft ett knarkföretag som företagskund.

Knarkföretagets Swedbank-kort. Foto: Polisen.

Knarkföretagets Swedbank-kort. Foto: Polisen.

Inte heller PostNord tycks ha kontrollerat vad brödernas företag som man haft som företagskund sysslat med. I sms-aviseringar som PostNord skickat ut till kunderna uppger man t o m att försändelsen innehåller den dödliga drogen Fentanyl, vilket man alltså varit medveten om. PostNord ägs av svenska och danska staten.

Knarkföretaget var EDI-kund hos PostNord. Foto: Polisen.

Knarkföretaget var EDI-kund hos PostNord. Foto: Polisen.

PostNord sms-aviserade knarkleveranserna med innehållsdeklaration. Foto: Polisen.

PostNord sms-aviserade knarkleveranserna med innehållsdeklaration. Foto: Polisen.

Häktas inte
Åklagarens begäran om att bröderna ska häktas i avvaktan på att de börjar avtjäna sina straff avslogs av tingsrätten. Trots brödernas utländska härkomst bedöms risken att de ska lämna landet som liten.

Fler än 100 döda av fentanyl förra året
Fentanyl är en syntetisk opiat närbesläktad med morfin och heroin men avsevärt mycket starkare. Den är oerhört lätt att överdosera och om så sker upphör andningsreflexen och personen dör av syrebrist. Bara under 2017 har över 100 personer som beställt fentanyl av nätföretag som det bröderna drev dött på det sättet.

Knarkföretagen leker katt och råtta med lagstiftaren
Eftersom fentanyl är en syntetiskt tillverkad drog är det relativt lätt att göra små förändringar i den kemiska sammansättningen och på så sätt få preparatet att hamna utanför den svenska narkotikaklassningen. Detta trots att de så kallade fentanylanalogerna ofta kan vara ännu mer dödliga än ursprungssubstansen.

En annan fara för köparen av dessa droger är att komponenterna köps in från oseriösa företag i Kina som inte sällan skickar fel preparat, vilket inte heller alltid upptäcks av nätföretaget som säljer slutprodukten till kund. Den som köper och använder en nätdrog vet alltså inte säkert vad det är han får i sig.

Från de rättsvårdande myndigheterna vill man nu att lagstiftaren, dvs riksdagen, byter spår och ser till att narkotikaklassa hela substansfamiljer, inte bara i efterhand varje ny variant som dyker upp på drogmarknaden i Sverige.

Samhällsnytt söker ansvariga på Swedbank och PostNord för en kommentar kring vilka kontroller man gör av sina företagskunder och vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att godkännas.