Medan Fria Tider gjorde gemensam sak med övriga alternativmedier för att protestera och markera mot Youtubes nedstängning av SwebbTV, kom information ut om att Swedbank tidigare stängt ned sajtens bankkonton. Detta hänvisar man till ”bristande kundkännedom”.

I en ledare bekräftar Fria Tiders chefredaktör Widar Nord att Swedbank stängt både sajtens företagskonto i Estland och hans personliga konto i Sverige, där han varit kund i 20 år.

Nord uppger också att han stämt Swedbank vid Stockholms tingsrätt och ansökt om att banken ska tvingas öppna kontot. En domare vid tingsrätten har dock beslutat att kontot ska vara stängt.

Stämningen mot en storbank menar Nord är ett självmordsprojekt men samtidigt nödvändig.

Om vi inte får ha våra bankkonton kvar så kommer Fria Tider, precis som alla andra företag som drabbas av en sådan sak, att behöva läggas ned.

Då man inte heller tvättar pengar eller finansierar terrorism – och kan bevisa detta – finns ingen laglig möjlighet för banker att neka konton med hänvisning till bristande kundkännedom.

Man hade även rustat sig mot att drabbas av EU:s fjärde penningtvättsdirektiv genom att ta bort möjligheten att köpa annonser på sajten och donera pengar. Med dessa åtgärder ville man undanröja bankernas möjlighet att stänga kontona av politiska skäl och se till att man alltid kunde motbevisa påståenden om att en transaktion utgjorde penningtvätt.

Men då domaren i målet skulle pröva om Swedbank gjort rätt utelämnades Nords påstående om EU-regeln såväl ur beslutsskälen som ur sin redogörelse för vad parterna har anfört.

Om några veckor kommer Nord att träffa företrädarna för Swedbank och Stockholms tingsrätt vid ett sammanträde då det är dags för muntlig förberedelse i målet.

Det må vara tråkigt för mig, men för Persson och Löfven är det ju goda nyheter. Sverige kan återigen glänsa internationellt som det socialdemokratiska föredöme vi är. Eller snarare den socialdemokratis dröm vi håller på att bli: Ett kontantfritt samhälle med en opposition utan bankkonton.