Sydafrikas regering har börjat med att beslagta mark från vita lantbrukare. De två första var viltdjursgårdar i norra provinsen Limpopo efter att förhandlingar om utköp hade misslyckats.

Enligt tidningen Express ska Johannesburg-baserade tidningen City Press ha rapporterat att ägarna av Akkerland Boerdery ville ha 200 miljoner rand för marken, motsvarande 127 miljoner kronor. Men regeringen erbjöd dem bara en tiondel av den summan.

I ett brev som skickades till ägarna tidigare i år stod: ”Härmed delges att en landinspektion kommer utföras på gårdarna den 5 april 2018 kl 10 för att värdera tillgångarna och en överlämning av gårdarnas nycklar till staten”.

Nekade domstolsprövning
Akkerland Boerdery begärde omedelbart ett åläggande för att förhindra vräkning tills dess att en domstol hade fattat ett beslut, men myndigheten för ”Rural Development and Land Affairs” nekade ansökan.

Annelie Crosby, talesperson för lantbruksorganisationen AgriSA, berättade för City Press:

– Vad som gör Akkerland-fallet unikt är att de uppenbarligen inte fick chansen att först ifrågasätta kravet i en domstol, som lagen kräver.

LÄS MER: ANC upprättade hemlig lista – 200 rika vita lantbrukares mark ska beslagtas

ANC:s talesperson ZiZi Kodwa vägrade att avslöja detaljer om de gårdar som pekats ut och försökte lugna investerare genom att hävda att konfiskeringarna var ”knutna till att komma till rätta med orättvisorna från förr”.

Oro bland vita lantbrukare har eskalerat sedan valet av Cyril Ramaphosa till president förra året som höll fast vid ANC:s policy om landbeslag. Förra veckan sa även ANC:s ordförande att “Du borde inte äga mer än 25 000 hektar land. Därför, äger du mer så ska det beslagtas utan kompensation”.

Ett rekordantal vita lantbrukare i Sydafrika har satt upp sin mark till försäljning på grund av oron över att det styrande partiet ska konfiskera marker större än 25 000 hektar.

Ingen intresserad av att köpa
Men tidigare denna månaden sa boskapsodlaren Jo-an Engelbrecht till ABC att hans gård utanför Johannesburg nu är ”värd noll”.

– Vi har haft flera auktioner de senaste två eller tre veckorna som avbokades eftersom det inte fanns någon som var intresserad av att köpa marken.

– Varför skulle du köpa en gård när du vet att regeringen kommer ta den?