➤ Vänsterliberala lokaltidningen Sydöstran pekade på nyhetsplats felaktigt ut en SD-ordförande som abort- och flyktingmotståndare. Nu klandras man av Pressens Opinionsnämnd, PON, för den falska nyheten.

Den 27 mars i år publicerade Sydöstran en så kallad ”agendasättande” nyhetsartikel med SD-fientlig vinkel. Artikeln rapporterade med tydlig kritisk underton att Sverigedemokraterna i Blekinge valt Björn T Nurhadi till ny ordförande. I rubriken beskrevs Nurhadi som ”abort- och flyktingmotståndare”.

Nurhadi PO-anmälde artikeln som nu alltså fälls av Pressens Opinionsnämnd för att ha ”brutit mot god publicistisk sed”. Sydöstrans påstående grundade sig i att Nurhadi tidigare motionerat om så kallad samvetsfrihet för barnmorskor att slippa delta vid aborter och att migranter själva borde bekosta sina behov av tolk. PON anser att detta inte utgör tillräcklig grund för att stämpla Nurhadi som abort- och flyktingmotståndare.

Nurhadi har i sin anmälan klargjort att han står bakom lagen om fri abort men att han barnmorskor i Sverige som av samvetsskäl inte vill utföra aborter bör slippa, så som är regel i de flesta andra länder med en liberal abortlagstiftning. Nurhadi klargjorde också att han inte var motståndare till flyktingmottagande och att allt hans motion handlat om var vem som skulle stå för kostnader för tolk – flyktingen eller de svenska skattebetalarna.

Sydöstrans utgivare Gunnar Svensson menade i sitt svar på anmälan att man ansåg sig ha täckning för tidningens rubriksättning – något som dock motsägs av att man senare ändrade rubriken. Att Sverigedemokrater är flyktingmotståndare ansåg Svensson vara ett faktum. Att skriva det behöver inte försvaras, menade han.

Pressens Opinionsnämnd underkänner i sitt beslut Gunnar Svenssons resonemang och ger Björn T Nurhadi rätt. Det var ett brott mot ”god publicistisk sed” att kalla Nurhadi för abort- och flyktingmotståndare. Det saknas stöd för att på nyhetsplats göra sådana påståenden, konstaterar så väl PO som PON som därför klandrar Sydöstran för publiceringen.