På onsdagen träffade M-ledaren riksdagens talman för att uppdatera honom om hur regeringsförhandlingarna med SD, KD och L fortlöper. Efter två veckors samtal bak stängda dörrar är partierna ännu inte överens. Men enligt Kristersson är det ”bara detaljer” som återstår. M-ledaren fick förlängd respit till måndag att komma i mål.

Enligt Kristersson är de fyra partierna nu överens om hur regeringen ska se ut. Vad detta är mer i detalj ville M-ledaren dock inte svara på i samband med onsdagens talmansbesök. Några av de stora frågetecknen gäller huruvida SD och L kommer att ingå aktivt i regeringen eller endast fungera som stödpartier samt vilka partier och personer som tilldelas de olika ministerportföljerna.

Talman Andreas Norlén (M) deklarerade när han gav Kristersson uppdraget att försöka bilda regering att han inte tänkte acceptera någon upprepning av den långbänk på 129 dagar som det tog efter förra valet för de rödgröna att sy ihop sin regering. Men när Kristersson träffade talmannen på onsdagen bad han ändå om förlängning. Det får han – men endast med ett par dagar.

Måste finnas ett färdigt förslag på måndag

På måndag måste ett färdigt regeringsförslag ligga på bordet för riksdagen att ta ställning till. I annat fall kan Norlén beslut att Kristersson avhänds uppdraget. Det troligaste är i så fall att Magdalena Andersson blir det som får försöka tråckla ihop en fortsatt röd eller rödgrön regering.

Men på den pressträff som Kristersson höll i samband med talmansmötet var han förhoppningsfull om att de sista stötestenarna ska vara borta efter helgen.

– Vi har kommit i mål och är överens men det återstår några detaljer, säger moderatledaren.

Norlén motiverade å sin sida i ett pressmeddelande att han ger M-ledaren extra betänketid men kort sådan med att det är angeläget att få en ny regering på plats men att sonderingsarbetet samtidigt inte bör forceras.

Kristersson förtegen på pressträff

Den församlade pressen fick i övrigt gå tomhänt tillbaka till sina redaktioner efter pressträffen. Kristersson ville varken berätta vilka detaljer det är som återstår för att kunna presentera ett klappat och klart regeringsunderlag eller i breda drag redogöra för hur det förslaget kommer att se ut beträffande ingående partier och ministerposter.

Journalisterna fick dock ett lugnande besked att det som ännu inte förhandlats klart inte är ”några avgörande frågor”. Han vidgick samtidigt att förhandlingarna inte varit enkla utan ”segdragna” men lovade att ”inte upprepa tidigare regeringsbildningars oändliga långdragenhet”.