I helgen slog flera vänsterliberala medier, däribland annat Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, SVT och SR, upp stort att nyanlända i Solna norr om Stockholm ”vräks och kastas ut på gatan” och tvingas tälta utanför sina tidigare bostäder. Nu ifrågasätts om tältandet inte i själva verket är en regisserad påverkansoperation för att skapa opinion för att låta migranter gå permanent före i bostadskön.

Bakgrunden är att nyanlända migranter under en etableringsperiod på två år tilldelas bostäder av kommunerna vid sidan av de ordinarie bostadsköerna och före kommunens egna invånare. Kontrakten står Socialtjänsten för och under de två åren är de tänkt att migranten ska hitta eget boende.

När kontraktstiden för de sociala bostäderna löpt ut visar det sig nu att många migranter inte har ordnat något eget boende och därför hänvisas till att tälta. I varje fall är det vad de själva och media gör gällande. Det ifrågasätts dock om detta stämmer.

Kritik framförs att bilderna i reportagen visar billigaste festivaltälten som reas ut av Stadium för ett par hundralappar, i vissa fall helt tomma, och att migranterna trots höstkylan varken har sovsäckar eller varma kläder. Det går inte, menar man, att sova utomhus på det sättet den här årstiden. Migranterna misstänks posera framför tälten för media på dagtid men inte spendera sin dygnsvila där.

Det kritikerna anser sig ha starka indicier för – bland annat genom att besöka tältplatserna och konstatera att de är folktomma – är att tälten ställts upp som en arrangerad påverkansoperation i syfte att förmå kommunpolitikerna att låta migranterna bo kvar trot att kontraktstiden löpt ut alternativt skaffa fram nya förturskontrakt. Man menar att media, genom sitt sätt att rapportera om saken i vad som i folkmun brukar kallas ”snyftreportage” i stället för att kritiskt granska, deltar i vad som är att betrakta som asylaktivism.

Man är också kritisk till att polisen varit på platsen men inte avhyst tältaktionen trots att det råder campingförbud på platsen. Gäller inte samma regler för alla, frågar sig Solnaborna.

Kommunerna är, sedan riksdagen för en tid sedan drev igenom en tvångslag, tvingade att ordna fram bostäder åt alla migranter som de anvisas av staten. Oavsett hur bostadsmarknaden ser ut i kommunen måste migranterna ges prioritet.

Eftersom det ständigt strömmar till nya migranter som beviljats uppehållstillstånd är det dock viktigt för kommunerna att de öronmärkta sociala bostäderna frigörs efter den överenskomna tvåårsperioden. I annat fall tvingas kommunerna att kontinuerligt tära på det ordinarie bostadsbeståndet till synes utan slut.