En ny rapport från Arena Idé visar att regeringen och ansvariga myndigheter varnades både i mars och april för att stora delar av personalen inom äldreomsorgen saknade skyddsutrustning. Av rapporten framgår att både statsepidemiolog Anders Tegnell och socialminister Lena Hallengren (S) antingen avfärdat eller inte förstått allvaret.

I början av året genomförde fackförbundet Kommunal en omfattande enkät som utgick till arbetsplatsombud, skyddsombud och regionala skyddsombud. Resultatet visar att 75 procent av de skyddsombud inom hemtjänsten som svarade kände oro över tillgången till skyddsutrustning.

Detsamma gällde 68 procent av de som arbetar på äldreboenden. Så många som 25 procent, alltså en av fyra, skyddsombud på äldreboenden rapporterade att personalen ibland arbetade helt utan skyddsutrustning.

Dessa siffror presenterade Kommunals ordförande Tobias Baudin för socialminister Lena Hallengren (S) den 27 mars. Av rapporten framgår att Baudin upplevde att Hallengren inte tog till sig siffrorna. Inga åtgärder vidtogs heller av socialministern efter mötet, skriver KA.

LÄS ÄVEN: Kommuner uppmanades att inte förbereda sig för coronapandemin

Kall respons till varningarna

Veckan därpå deltog Kommunals dåvarande enhetschef på arbetsplats- och avtalsenheten, Johan Ingelskog, i ett möte med bland andra Anders Tegnell från Folkhälsomyndigheten, Lena Hallengrens statssekreterare samt representanter från Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner och flera andra fackförbund. Där upprepade Ingelskog oron från sitt förbunds medlemmar. Responsen uppges ha varit kall.

– Jag framförde att situationen var mycket problematisk. Det saknades rutiner och skyddsutrustning och möjlighet att följa och utföra de basala hygienrutinerna inom hemtjänsten. Jag sade att det skulle bli svårt för oss att inte lägga skyddsstopp om man inte gjorde något. Responsen blev ganska obefintlig, säger Ingelskog till KA.

LÄS ÄVEN: Hallengren vägrar besöka coronasjuka utan munskydd – ”skulle inte göra det överhuvudtaget”

”Liv hade kunnat räddas”

Lisa Pelling, utredningschef vid Arena Idé, som på uppdrag av Kommunal författat rapporten, säger till Dagens Arena att om Kommunals varningar tagits på allvar så hade fler överlevt.

– Jag tror faktiskt man hade kunnat räddat liv om man tagit Kommunals varningar på allvar. På grund av bristande nationella riktlinjer så var Kommunal tvungna att stoppa arbetet på arbetsplats efter arbetsplats. Mitt intryck, och de kommunala skyddsombudens intryck, är att de var utlämnade till enskilda arbetsgivare trots att problemen fanns på många av landets äldreboenden, säger hon.

LÄS ÄVEN: Socialminister Lena Hallengren berömmer regeringens handlingskraft trots massdöden

Läget är ”under kontroll”, hävdade Tegnell

Arenagruppens rapport slår fast att Tegnell avfärdade siffrorna som presenterats. Statsepidemiologen sa sig ha stämt av med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och hävdade att läget var ”under kontroll”.

Lena Hallengren påstår i efterhand, i ett meddelande till KA, att regeringen tidigt förstod att regionernas och kommunernas beredskap vad gäller skyddsutrustning inte var långsiktigt uthållig. Hon hävdar att de därför gav länsstyrelserna i uppdrag att hjälpa Socialstyrelsen att samordna kommunernas lägesbilder samt behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial.

Johan Ingelskog är kritisk till bristen på åtgärder. Han menar att informationen från SKR, som Tegnell baserade sin bild av behovet på, är missvisande. SKR utgick från verksamhetschefer medan Kommunals information kom från skyddsombuden på arbetsplatserna, alltså de vars uppgift det är att hålla koll på just skyddsutrustning. Han säger att han önskar att de ansvariga agerat annorlunda.