På en pressträff på torsdagen beklagade sig statsepidemiolog Anders Tegnell över att inte tillräckliga många personer i Sverige har vaccinerat sig. Man meddelade också att personer med nedsatt immunförsvar snart kommer att erbjudas en tredje dos, något som sedan förmodligen kommer att utökas till samtliga.

Enligt Tegnell är det fortfarande ”ganska många” i åldern 18–29 år som inte fått en första dos och att det viktigaste för att hindra smittspridningen är att så många som möjligt vaccinerar sig. Samtidigt förekommer uppgifter om att vaccinerade smittas och smittar i lika hög grad som icke-vaccinerade. I Israel, där man var snabbast med att vaccinera befolkningen, har över hälften av dem som lagts in på sjukhus med covid-19 varit fullt vaccinerade.

Under de senaste veckan har antalet registrerade fall ökat något, framför allt bland yngre. Antalet döda ligger dock fortfarande på en låg nivå. Spridningen av viruset globalt försämras också nu där framför allt Sydamerika drabbats hårt.

Sedan årsskiftet har mer än 5 000 fullt vaccinerade personer i Sverige smittats av covid-19. Dessa har oftast fått milda eller inga symptom. 21 av dessa har behövt vård på Iva. I 13 regioner förväntar man sig en försämring av läget under den närmaste tiden.

Tredje dos

Tegnell uppgav också att en tredje dos kommer att börja erbjudas till dem med kraftigt nedsatt immunförsvar i nästa månad. Antalet som uppskattas behöva en tredje dos är 40 000 individer.

Samtidigt flaggar man för att det kan bli aktuellt med att erbjuda en tredje dos till fler grupper. Sedan tidigare har folkhälsomyndigheten uppgett att stora delar av befolkningen kommer att erbjudas detta till nästa år.

Bland de länder som redan börjat med en tredje dos är Israel. Där har man även gått så långt att förvägra vaccinpass till de som ännu inte fått en tredje dos.