Efter att Samhällsnytt publicerade artikeln om tidningen Tempus har flertalet personer kontaktat redaktionen. Några vittnar om att de har fått tidningen gratis under minst åtta år. Överlag pekar mycket på att stora delar av prenumeranterna inte existerar. Koncernintern fakturering och inkorrekta verksamhetsbeskrivningar indikerar ett utarbetat upplägg från koncernens revisor.

Tempuskoncernen består av bolaget Tempus Press AB och moderbolaget Tricordia AB, men det finns även ett icke aktivt dotterbolag, Tempus Media AB.

Tempus Press hade en nettoomsättning på 1.7 miljoner kronor under 2019 enligt årsredovisningen. Under samma tid stod moderbolaget för 57 procent av inköpen vilket ger Tempus en reell nettoomsättning på 736 000 kronor. Tricordia å sin sida hade en nettoomsättning på 1 miljon kronor där 100 procent av fakturorna har gått till Tempus. Samtidigt har de dock gjort inköp från Tempus på 1 miljon kronor.

Sammantaget är det alltså 736 000 kronor som är fakturor utställda till prenumeranter, eller annan extern försäljning. Alla transaktioner som Tempus fakturerar Tricordia för ligger utanför deras verksamhetsbeskrivning och bolaget borde inte ha behov av Tempustidningar för runt 1 miljon kronor i sitt ”väntrum” såsom frisörer ofta har.

LÄS MER: Presstödsnämnden ignorerade regler – betalade ut en tiondels miljard till vänsterliberal tidning

Antalet prenumeranter stämmer ej

Den externa omsättningen blir 780 000 kronor eftersom papperstidningar är belagda med 6 procent moms. En årsprenumeration på Tempus kostar 1 235 kronor och detta motsvarar då 630 prenumeranter – långt ifrån de runt 2 000 de påstår sig ha.

Vid en analys fem år tillbaka i tiden återfinner man samma ”fenomen” i årsredovisningarna och märkbart är att den externa faktureringen har minskat från 1.6 miljoner till lite drygt 700 000. Men trots den stora nedgången i extern fakturering har antalet prenumeranter inte påverkats nämnvärt. I bolagets presstödsintyg för 2014 hade de en medelnettoupplaga på 2 041 medan samma intyg för 2019 uppvisar 2 025.

14 miljoner kronor i stöd

Från 2014 till och med 2019 har Tempus fått 14 miljoner kronor i presstöd enligt Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT). Från Tricordias årsredovisningar kan man för samma tidsperiod utläsa att 100 procent av försäljningen mellan 2014 och 2019 var till koncernbolag.

När vi ringer tidningens VD Håkan Axelson säger han sig först inte ha en aning vad vi pratar om. Han menar vidare att Tricordia och Tempus inte är en koncern.

Vi kontaktade därför revisorföretaget Mazars som kommenterar via den anställda Sebastian Hallberg om årsredovisningarna:

Det ser ut som att nästan 100 % av Tricordias ingående och utgående fakturering är mot dotterbolaget?

– Det kanske stämmer ja.

Tempus listar 57 % försäljning till koncernföretag.

– Ja.

Då får jag 736 000 kronor i nettoomsättning mot externa kunder för bolagen tillsammans?

– Det låter som att du har räknat rätt på de sakerna.

Hur förklarar med det? Bolagen tillsammans uppvisar en nettoomsättning på nästan 3 miljoner. De har bara en anställd och det skyfflas extrema summor pengar mellan bolagen som inte överensstämmer med verksamhetsbeskrivningen. Det är väl rätt så konstigt?

– Det vet jag inte.

Han menar vidare att han inte får lämna ut några interna siffror och vi ställer därför mer specifika frågor:

Hela Tricordias nettoomsättning är fakturor som de ger till Tempus. Vet ni vad det är för tjänst de tillhandahåller?

– Det är inget jag kan utantill.

Det står också att Tricordia har 1 miljon i inkomster från övriga finansiella anläggningstillgångar, men om man tittar på balansräkningen är deras finansiella anläggningstillgångar aktierna i Tempus. Hur förklara du det?

– Jag förklarar inte det. Jag kan inte lämna ut informationen.

Saknas pengar

Den publicerade upplagan som sammanställs av Kantar-Sifo visar för 2019 att antalet prenumeranter är 2 000 varav 1 800 skall vara fullt betalande och 200 med någon form av rabatt. Betalningsgraden uppges till 95 %. Det handlar alltså om 1 800 personer som betalar 1235 kronor och 200 som får rabatt. Med ett 5 %-igt bortfall skall omsättningen vara runt 2 miljoner momsfritt. Det verkar alltså saknas 1.3 miljoner i extern fakturering.

Ett av kraven för presstöd är ett intyg som styrker abonnerad upplaga – Samhällsnytt har därför tagit kontaktat med Jörgen Klaréus på Kantar-Sifo som är ansvarig för ”mediestödsmätningar” och har producerat det senaste för Tempus, en service som han påstår att de tar 25 000 kronor för:

Vi har fått Tempuskoncerns egentliga omsättning mot kund utan koncerninterna transaktioner till 736 000 kronor. Kan detta stämma?

Vi har ingen insyn i de kostnaderna. Vi tittar på kostnaden för ett abonnemang och hur mycket pengar man få in på tidningen från abonnenter.

Du kan alltså varken svara på generella frågor eller tidningsspecifika?

Nej, tyvärr.

Han hänvisar sen till revisionschefen Lars Björkman eftersom de tekniska frågorna är för komplicerade och vi ställer frågorna per mail:

Det står att runt 1800 prenumeranter är fullt betalande för 2019 på er hemsida. Innebär det att 1800 betalar fullt pris på 1235 kronor?

– Vi arbetar under sekretess och tystnadsplikt, svarade Björkman och påstår vidare att de gör ”noggranna ekonomiska avstämningar av prenumerationsintäkter gentemot prenumerationsregister”. I ett senare email svarar han:

– 1800 prenumeranter är fullt betalda och har betalat ord pris [red. anm. 1 235 kronor per helår inklusive moms] enligt tidningens officiella prislista.

Var de har sett en nettoomsättning på 2.1 miljoner som detta motsvarar är oklart.

Bolagets revisor svarar inte

Ägaren till tidningen är Kristina Rytterborg (tidigare Krystyna Rydje) och hennes son Nicholas Rydje är styrelseordförande. VD och ansvarig utgivare är Håkan Axelson som också hanterar all kommunikation och ansökningar med presstödsnämnden och är alltså den person som har försäkrat MPRT om att all inlämnad data är korrekt. Revisor är sen en lång till tillbaka Sonny Malmquist med företaget Mazars. Andra ”prominenta” namn på lönelistan är fd ambassadören Olof Ehrenkrona och Expomedarbetaren Frida Metso.

Vi har utan framgång sökt bolagens revisor Sonny Malmquist för att få svar på följande frågor gällande årsredovisningen 2019:

Vad är den egentliga nettoomsättningen mot slutkund när man tar bort koncerninterna transaktioner?

Vad är det Tricordia fakturerar Tempus för?

Vad är de Tricordia köper in av Tempus?

Tricordia redovisar resultat från finansiella anläggningstillgångar. Vad är det? Den enda tillgången bolaget har är aktier i Tempus. Kan detta utvecklas?

Vad är den egentliga betalade prenumerantskaran?

Fejkade prenumerationer

Efter vår förra artikel om Tempus har flera personer hört av sig till redaktionen för att berätta att de får tidningen trots att de inte betalar för den.

En person, Henrik, berättar att en säljare från Tempus besökte hans förening för tio år sedan och höll ett föredrag om tidningen. I samband med mötet fick man en gratis provprenumeration. Han fick efter ett tag ett inbetalningskort men ringde då och avsade sig prenumeration. Sedan dess har han inte fått några mer fakturor men tidningen har fortsatt att komma trots att han bytt adress två gånger.

En annan läsare, som vi kan kalla ”Peter”, som kontaktat oss har haft samma upplevelse gällande sig själv och sin svärfar. Hans svärfar sa dock upp sin prenumeration redan 2013 då han var rädd för kravbrev medan Peter fick tidningen helt gratis fram till för några veckor sen när han sa upp den.

Han berättade för oss:

– Efter att ha läst artikeln på Samhällsnytt förstår jag hur deras affärsidé ser ut. När kunder slutar betala fortsätter man att skicka tidning gratis, utan att kommunicera med kunden. Syftet är att lugga staten på presstöd så länge det går.

Allt pekar på ett upplägg från Mazars revisionsbyrå

Professionella företagare och revisorer som Samhällsnytt har talat med har påpekat att Sonny Malmquist är en partner med företaget Mazars och har en gedigen erfarenhet i branschen. De menar att det faller på all rimlighet att han skulle ha blivit grundlurad av sina klienter utan menar att han i högsta grad ligger bakom upplägget och godkänt detta sen en lång tid tillbaka.

Andra läsare har gått igenom årsredovisningarna för Tempuskoncernen sen den första artikeln och inkommit med kommentarer, däribland:

Eftersom Tempus inte producerar någonting annat än det aktuella översättningsbladet har man låtit Tricordia teckna ett enormt antal prenumerationer på tidningar som givetvis varken skickats eller lästs av någon på detta bolag. Sådan försäljning är på sätt och vis i enlighet med Tempus verksamhetsbeskrivning men definitivt inte med Tricordias. Det bolaget ska ägna sig åt konsult- och rådgivningsverksamhet inom näringslivet samt värdepappersförvaltning, ingenting annat.

En annan poängterar att det handlar om luftfakturor:

Leverantörsfakturorna är givetvis fiktiva, s.k. luftfakturor. Tempus har en enda anställd. Tricordia, som inte har någon anställd, har rimligtvis inte levererat någon ”rådgivning” värd flera hundra tusen kronor varje år till denne översättare.

Ytterligare en kallar det ”tämligen avancerat och torde vara utarbetat och genomfört av bolagets revisor.”

Enligt tidigare besked undersöker nu myndigheten de uppgifter om Tempus som Samhällsnytt tidigare avslöjade. Det återstår att se hur MPRT kommer agera på de uppgifterna samt de nya vi här presenterat. Indraget stöd för kommande år, återbetalningsskyldighet och brottsanmälan är de åtgärder som torde ligga närmast tillhands.

Läs mer om vår granskning av presstödet här.

Vill du se fler granskningar av mediastödet?

Donera då en slant till tidningen. Utan ditt stöd kan vi inte fortsätta att granska etablissemanget.

Du kan swisha 123 083 3350, fylla i formuläret nedan eller klicka här för övriga alternativ.