Samhällsnytt avslöjade nyligen hur tidningen Tempus fått omfattande bidrag av staten trots att de inte följt regelverket. Vi kunde även visa att redovisningsföretaget Mazar gjort felaktigheter i deras kontroll av Tempus inför deras ansökan om presstöd. Revisorn Sonny Malmquist fick ett föreläggande från Revisorsinspektionen (RI) avseende redovisningen för tidningen. Men svaret till RI innehåller mängder av felaktigheter.

Revisorsinspektionen har begärt att Malmquist svarar på alla frågor i deras föreläggande individuellt för 2015 till 2019. Detta har han inte gjort utan redovisar bara år 2019. I sitt svar hänvisar han dessutom vid hela elva tillfällen till ett externt bolag där han själv inte är revisor. Han hänvisar även till en ”tredjemanskontroll” gällande ospecificerade bankinsättningar och prenumeranter.

Mazars VD Mikael Fredstrand skriver i ett svar till Samhällsnytt att ”detta handläggs hos oss av våra specialister”.

LÄS ÄVEN: Revisorsinspektionen öppnar ärende efter Samhällsnytts avslöjande om Tempus

Försäljningen och inköpen mellan bolagen i koncernen är luft

RI undrar i sitt föreläggande vad företagen håller på med. Malmquist menar att Tricordia AB:s, som är moderbolag till Tempus Press AB, verksamhet är att sälja prenumerationer. Men företaget utfärdar dock bara en faktura om året som är utställd till Tempus, inte till några prenumeranter, vilket Malmquist intygar i sitt svar. Men för att sälja prenumerationer måste ett företag fakturera externa kunder.

Malmquist räknar i sitt svar ut vad Tempus borde ha för prenumerationsintäkter och hittar på ett eget system för detta. Problemet än dock att han räknar helt fel.

Han låtsas att 50 procent av kunderna betalar per helår, 40 procent halvårsvis och 10 procent fyra gånger om året. Han får då omsättningen till 1,695 miljoner med sitt helt påhittade upplägg. Om han hade räknat rätt borde dock siffran ha varit 2,47 miljoner.

Han glömmer helt enkelt att multiplicera halvårsprenumeranterna med två och de som betalar kvartalsvis med fyra. Det står alltså klart att revisorn aldrig har gjort denna revision och i efterhand räknar han fel på 770 000 kronor.

Sonny Malmquist beräkning

Malmquist har glömt att multiplicera 496 med två och 87 med fyra.

Malmquist skriver sen att:

”Mot bakgrund av ovanstående analys anser jag att jag fått rimliga revisionsbevis för att koncernens intäkter för 2019 i allt väsentligt motsvaras av faktiska prenumeranter.”

Ingen utförlig granskning av koncerninterna intäkter och kostnader

Han kommer sen in på området gällande ”koncerninterna transaktioner”.

Tempus skall enligt honom ha gett Tricordia fyra fakturor för 2019 på totalt 983 764 kronor. Malmquist anser sig också ha granskat Tricordias försäljning till prenumeranter. Det har han dock inte gjort. Istället skriver han att Tricordia har skickat en faktura på 1,03 miljoner till Tempus som samtidigt är bolagets hela omsättning.

Det rör sig alltså om fem fakturor mellan dotter och moderbolag helt utan bevisad anknytning till några kunder överhuvudtaget.

Granskning av externa intäkter i Tempus

När det gäller ”riktig” försäljning till kunder skall Tempus has ställt ut fakturor på 111 000, 73 000 och 16 000 kronor samt en okänd mängd mindre transaktioner. Vilka som har köpt prenumerationer för de stora beloppen uppges inte, men Malmquist menar att han har gjort en kontroll av detta.

Någon totalsumma för den externa försäljningen anges inte överhuvudtaget trots att RI krävt en granskning av just detta. Några siffror för Tricordia anges inte alls.

Attackerar anmälaren med lögner

Malmquist menar att anmälaren ”felaktigt angivit att det finns 1 800 fullt betalande prenumerationer”. Detta kommer dock direkt från företagets upplageintyg som de lämnat in till MPRT. Han menar vidare att ”dessa rabatterade prenumeranter räknas som fullt betalande för ansökan av Presstöd”, vilket inte heller stämmer då de särredovisas på presstödsintyget.

Tempus upplaga 2018

Tempus eget intyg som visar att Malmquist ljuger.

Malmquist har alltså inte svarat på RI:s frågor. Han har dessutom missat fyra av fem år.

Det återstår nu troligtvis bara för RI att dra in Malmquists revisorslicens på en permanent basis och sen kommer ärendet att hanteras av Ekobrottsmyndigheten istället.

Ladda ner RI:s och Malmquist svar här.

 

Tyckte du denna granskning av presstödet var intressant?

Stötta då gärna tidningen med en donation! Utan läsarnas stöd kan vi inte existera:

Du kan ⚫ Swisha: 123 083 3350 ⚫ Fylla i formuläret nedan ?, eller ⚫ klicka HÄR för övriga alternativ

Tack på förhand!