Astra Zeneca stoppar den tredje fasen av kliniska studier av företagets vaccin mot covid-19 tills vidare, detta efter att en försöksperson i Storbritannien drabbats av vad man kallar en potentiellt oförklarlig sjukdom.

”Det handlar om en rutinåtgärd som vidtas när det finns en potentiellt oförklarlig sjukdom inom en klinisk studie, för att säkerställa att vi upprätthåller studiens integritet. I stora studier kan sjukdomar inträffa slumpmässigt, och för att kontrollera detta noggrant granskas sådana händelser oberoende”, kommenterar företaget i ett mejl.

Enligt företaget är uppehåll i kliniska tester inte ovanligt och man framhåller att sjukdomen inte nödvändigtvis har med testerna att göra.

Nu ska en oberoende kommitté granska fallet och det är inte klart då testerna återupptas.

Avsett för Sverige

Britten som insjuknat ingår i studierna för det vaccin Astra Zeneca tar fram som Sverige i förra månaden slöt avtal om. Personen förväntas återhämta sig.

På aktiemarknaden blev reaktionen negativ med kraftiga ras för företaget.