Den tidigare moderate riksdagsledamoten Abderizak Waberi fortsätter sin politiska karriär i hemlandet Somalia. Där har han nu startat ett islamistparti. Finansieringen kommer från de svenska skattebetalarna i form av de miljoner han tjänat på att driva den muslimskt fundamentalistiska Römosseskolan i Göteborg och sitt riksdagsarbete. Det rapporterar bland annat Expressen/GT.

Nyligen fick den hårt kritiserade Römosseskolan klartecken att utvidga sin skolverksamhet. Detta trots att tillstånden egentligen löpt ut och inte är giltiga och att den tidigare skolverksamheten kantats av skandaler och brott mot skollagen. Det har handlat om läroböcker som predikar sharia, religiöst motiverad könssegregerad undervisning, utövat våld mot eleverna, muslimskt bönetvång och utestängning av kvinnliga elever och lärare när de menstruerar.

Skandalkantad friskoleverksamhet

Till den nya verksamheten har Waberi rekryterat personal från Safirskolan/Vetenskapsskolan som fick stänga efter avslöjanden om kopplingar till den muslimska terrororganisationen IS. Även den nedlagda skolans lokaler har tagits över, vilket i praktiken innebär att beslutet om indraget tillstånd för skolan kringgås.

Försvarar hustrumisshandel

Waberi har uppmärksammats för att i flera sammanhang uttrycka för Sverige djupt problematiska åsikter grundande i fundamentalistisk islam. Det gäller bland annat mäns rätt att slå sina fruar med käppar om de inte lyder honom. Han har också i egenskap av rektor klargjort att han anser att Koranen står över den svenska skollagen i de fall dessa två krockar med varandra.

Efter tiden som riksdagsledamot för Moderaterna väljer Waberi nu att parallellt med sin friskoleverksamhet i Sverige inleda en politisk karriär i hemlandet Somalia. Där har han startat ett islamistiskt parti med kopplingar till Muslimska brödraskapet.

På Skolinspektionen påstår man sig ”se mycket allvarligt” på Waberis fortsatta politiska karriär. Man har samtidigt inte aviserat några konkreta åtgärder beträffande hans skolverksamhet i Sverige med anledning av de nya uppgifterna.

Fått 370 miljoner av svenska skattebetalare

Under åren 2012-2019 har Waberi tagit emot 370 miljoner kronor i skolpeng och andra bidrag från de svenska skattebetalarna för driften av Römosseskolan. Alla pengarna har inte återinvesterats i skolverksamheten. Dessa används nu i stället för att finansiera Waberis islamistiskt politiska karriär i Somalia.

LÄS ÄVEN: M-politiker som förordar kvinnomisshandel får starta ny friskola trots utgånget tillstånd

Muslimska brödraskapet och Milli Göruz

Bakom de nystartade partiet kallat National Unity Party (NUP), döljer sig den internationella religionspolitiska organisationen Muslimska brödraskapet som vid sidan av den politiska verksamheten att omvandla länder till muslimska kalifat också har en våldbejakande jihadistisk gren och har terrorstämplats av vissa länder, dock inte av Sverige. Organisationen är uttalat antisemitisk och Israelfientlig.

Kopplingar finns även till den fundamentalistiskt muslimska och militanta turkiska organisationen Milli Göruz/Saadet. Den uppmärksammades internationellt när när den piskade upp hatstämningar i samband med turbulensen kring Mohammedkarikatyrerna i danska Jyllands-Posten 2005.

Medgrundare av partiet är somaliske landsmannen Abdurahman Abdullahi Baadiyow, en välkänd profil inom Muslimska brödrarskapet. Baadiyow har bland annat fungerat som organisationens talesperson.

Tidigare kopplingar till Muslimska brödraskapet

Waberi har tidigare uppmärksammats för kopplingar till Muslimska brödraskapet i egenskap av sitt vice ordförandeskap för Federation of Islamic Organisations in Europe, en organisation som anses vara en bulvan för Muslimska Brödraskapet i Europa.

Det är inte ovanligt att somalier i diasporan startar partier i hemlandet. Detta efter att, som Waberi i Moderaterna, ha lärt sig politiskt praktiskt arbete i utlandet.

Waberi har efter avslöjandena gjort sig oanträffbar för svenska medier, både för frågor om sin islamistiska skolverksamhet i Sverige och hans nya politiska karriär i hemlandet.