När Karlskrona kommun skulle anställa ny miljöchef ratades flera välutbildade och tungt meriterade kandidater – bland dem en man med mångårig bakgrund som kommunal miljöchef. Istället fick kommunens tidigare miljöpartistiske kommunalråd 51-åriga Sofia Bothorp Franke jobbet – trots att hon saknar högskoleutbildning. En av dem som sökte men nekades tjänsten som ny miljöchef är biologen Lis Ryberg.
– De här tillsättningarna går inte rätt till. Jag är helt övertygad om det, säger hon till Samnytt.

Det var 2018 som Karlskrona utlyste tjänsten som ny miljöchef för kommunen. Femton kandidater sökte den, varav tre kallades till intervju. I juli 2018 hade dåvarande samhällsbyggnadschefen Hans Juhlin bestämt sig och skrev anställningsavtal med Sofia Franke, numera Sofia Bothorp Franke, kommunens tidigare miljöpartistiska kommunalråd. Månadslönen bestämdes till 52 000 kronor.

– Jag gick mest på ledaregenskaper i den rekryteringen. Kompetensen inom miljöområdet finns hos experterna på avdelningen, trettio stycken inspektörer. Det var en driftig ledare jag primärt var ute efter. Sedan ska man inte vara ointresserad av frågorna, och där fanns ett starkt miljöengagemang, berättar Hans Juhlin för Samnytt.

Tänker du på att hon var miljöpartist?

– Nej nej, inga som helst politiska frågeställningar. Det här var en rekrytering där ingen av de personer vi hade som slutkandidater hade specifikt kunskaper inom miljöområdet, utan det var ledare jag var ute efter, det var det jag såg att gruppen behövde vid tillfället.

Förutom Sofia Bothorp Franke kallades en tjänsteman som redan jobbade på Karlskrona kommun samt en annan tjänsteman i grannkommunen Ronneby till intervju. De övriga tolv sökande nekades redan i första rekryteringsomgången.

Faksimil

Saknar utbildning

Sofia Bothorp Franke saknar universitets- och högskoleutbildning. Samnytt har varit i kontakt med alla universitet och högskolor som hon sökt kurser på.

– Hon har varit registrerad på kurser hos oss, men inte tagit några poäng, berättar en handläggare på Blekinge tekniska högskola (BTH) för Samnytt.

Förutom BTH har Bothorp Franke även sökt kurser på Uppsala universitet och Statens lantbruksuniversitet (SLU), men inte heller där tagit några poäng. Bland annat har hon sökt utbildningar inom arkeologi, pedagogik och ledarskap.

Biolog sökte tjänsten…

En av dem som sökte tjänsten som ny miljöchef är 58-åriga Lis Ryberg. Förutom en filosofie kandidatexamen i biologi har hon en ämneslärarexamen i biologi och kemi från Umeå universitet.

– Det innebär att hon kan jobba som ämneslärare inom biologi och kemi på gymnasiet och högstadiet, förklarar en handläggare på Umeå universitet för Samnytt.

Lis Ryberg har förutom lärare även arbetat som livsmedelsinspektör i kommunal regi och som exporthandläggare på Livsmedelsverket. Hon har vidareutbildat sig och läst ett tiotal fristående högskolekurser inom bland annat miljö. Häromåret tog hon dessutom en teknologie kandidatexamen vid Uppsala universitet med inriktning mot ledarskap och hållbar verksamhetsutveckling.

– Jag har gått en utbildning i ledarskap, kvalitet och verksamhetsförbättring. Det är det inte så många chefer i de här verksamheterna som har gjort, berättar hon för Samnytt.

…men fick nej

Trots sitt CV med flera examina kallades Lis Ryberg inte ens till intervju när tjänsten som ny miljöchef utlystes. Hon är övertygad om att det inte går att få chefsjobb inom offentlig verksamhet om man saknar de rätta kontakterna.

– Jag har sökt många sådana här tjänster. De här tillsättningarna går inte rätt till. Jag är helt övertygad om det, säger Lis Ryberg.

Hur tror du att tillsättningarna görs?

– Jag tror de görs mer på känsla och vem som man tycker bäst om.

I det här fallet var det en tidigare politiker i kommunen som fick jobbet, och hon har ingen universitets- eller högskoleutbildning?

– Nehe? Okej! Det var ju nästan ännu värre får jag säga, utbrister Lis Ryberg och skrattar uppgivet.

Jägmästare nekades jobbet

En annan som sökte tjänsten, men inte heller kallades till intervju, är en jägmästare i 40-årsåldern som önskar vara anonym.

– Jag är jägmästare. Det är med miljöbit, med skogsbruk främst då. En femårig utbildning, berättar han för Samnytt.

Mannen har jobbat på både på Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen och har dessutom varit skog- och lantbruksansvarig på en svensk storbank.

– En jägmästare är en civilingenjör med skogbruksinriktning kan man säga. Det är alltifrån ekonomi till biologiska förutsättningar för skogsbruk och den tekniska biten.

Skulle du själv säga att du vore ett bättre val än en outbildad politiker som miljöchef i en landsortskommun?

– Ja, har man ingen utbildning så är ju jag mer lämpad, det skulle jag vilja påstå, skrattar jägmästaren.

Miljöchef dög inte som miljöchef

En tredje person som sökte tjänsten som miljöchef i Karlskrona är en 60-årig biolog i Skåne som även han önskar vara anonym.

– Jag har en fil kand från biologlinjen på Lunds universitet, berättar biologen för Samnytt.

Mannen hade när han sökte tjänsten i Karlskrona arbetat som kommunal miljöchef i Sydsverige i mer än tio års tid. Innan det arbetade han som miljöinspektör. Han har nu fått jobb som miljöchef i en annan svensk kommun.

Trots det kallades han aldrig ens till intervju när tjänsten som miljöchef utlystes i Karlskrona.

– Man utgår från att de här tjänstetillsättningarna går korrekt till och att de vaskar fram de kandidaterna som är mest lämpade, säger mannen till Samnytt, och vill i övrigt inte kommentera tillsättningen.

Kritiserades för Valborgsfest

Sofia Bothorp Franke uppmärksammades tidigare i månaden av statsmedia, som hon själv tidigare varit reporter på, för en Valborgsfest hon hade för sina barn. Sexton personer deltog på hennes fest – trots att hon som miljöchef jagar företagare som bryter mot coronarestriktionerna som säger att maximalt åtta personer får samlas på samma plats.

– Jag ville inte att barnen skulle gå i väg någonstans där det fanns risk för att det kunde samlas mycket folk. För mig kändes det bättre att ha dem hemma så att jag hade koll på dem, sade hon till Sveriges Television.

Skyller på Sverigedemokraterna

Samnytt har pratat med Sofia Bothorp. Hon är övertygad om att det är Sverigedemokraterna som konspirerar mot henne. Bland annat hävdar hon att det var de som tipsade Sveriges Televison om den uppmärksammade Valborgsfesten.

– Det är de som från början lagt ut den här informationen och den är dessutom inte korrekt, säger hon till Samnytt.

– Det är där uppgifterna kommer från början. Det är fortfarande så att ingenting var fel. Jag följde exakt Folkhälsomyndighetens instruktioner. Det som dragit igång det, och det vet du också som journalist hur det fungerar, är att om det är en bra story så kör man på den.

Sofia Bothorp svarar emellertid aldrig på vad det är som är fel i rapporteringen om Valborgsfesten, som såväl Sveriges Television som hennes tidigare arbetsgivare Sveriges Radio uppmärksammat.

Vill inte svara på frågor

Sofia Bothorp vill heller inte svara på frågor om sina meriter och hur hon lyckades få jobbet som miljöchef, trots avsaknad av formell examen. Hon berättar att hon inte har förtroende för Samnytt.

– Om det vore en annan media så kanske jag skulle svara, förklarar hon.

Du var tidigare kommunalråd för Miljöpartiet, och sedan fick du jobb som miljöchef i samma kommun, och jag tittar på hur den tillsättningen har gått till?

– Det får du ta med HR. Jag har gjort precis som alla andra och sökt jobbet på samma premisser.

Tidigare chef

Sofia Bothorp Franke var tidigare ordförande för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona. Samtidigt var Hans Juhlin anställd som förvaltningschef i nämnden. Hans Juhlin jobbar inte längre kvar som förvaltningschef i Karlskrona. Den nya chefen heter Kristina Stark.

– Ordföranden är den som leder och styr över min förvaltning. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden styr över Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och styr, förklarar Kristina Stark för Samnytt.

Så ordföranden är din chef?

– Ja, det kan man säga. Det är den person som är ansvarig för den politiska hanteringen av frågorna inom det här området.

Det innebär att Sofia Bothorp Franke alltså var politisk chef för den tjänsteman som senare kom att anställa henne som ny miljöchef. Kristina Stark kan inte svara på frågor om tillsättningen av tjänsten som ny miljöchef 2018, eftersom det var innan hennes tid som förvaltningschef.

”Ett gediget urval”

Hans Juhlin hävdar emellertid att Sofia Bothorp Franke fick jobbet som ny miljöchef på grund av sina meriter, inte av politiska skäl eller för att hon tidigare varit hans chef.

– Det var ett gediget urval som gjordes med en bred rekryeringsgrupp i sammanhanget, säger han.

Jag har pratat med en kvinna som sökte tjänsten och som är utbildad biolog och aldrig ens kallades till intervju?

– Jag kan inte komma ihåg hur det såg ut i startfältet där, men vi hade urvalskriterier utifrån vad man skulle ha för kvalifikationer.

En annan kandidat som jag också pratat med är en jägmästare, en femårig utbildning, inom miljö och skogsbruk. Om man ställer honom mot någon som helt saknar utbildning, så framstår det som märkligt att han inte ens kallades till intervju?

– Ja, men det kan också ha att göra med erfarenhet av kommunal organisation och förståelsen för en kommunal verksamhet. Många gånger ser man sökanden som kan ha väldigt bra kvalifikationer, men man kanske inte har just den erfarenheten inom kommunal verksamhet.

En tredje kandidat, en tidigare kommunal miljöchef som numera är miljöchef i en annan kommun?

– *Tystnad*

Det är ju exakt samma tjänst men i en annan kommun?

– Ja. Ja, ja ja.

Och som inte heller blev kallad till intervju?

– Nej. Nej.

Det är inte så enkelt att du valde Sofia Bothorp Franke för att ni arbetat tillsammans i många år och hon var tidigare kommunalråd?

– Nej, utan vi arbetade ju brett i en urvalsgrupp vid rekryteringen och gjorde tester också, naturligtvis, som vi alltid gjorde när det gällde just chefsrekryteringar.

Vad för tester?

– Det är ju personlighetstester och så som görs i samband med den typen av rekryteringar. Det här var också en rekrytering där vi hade med den fackliga organisationen, som brukligt vid alla typer av chefsrekryteringar.

Tycker du om det vi gör?

Donera då en slant till tidningen. Utan ditt stöd kan vi inte fortsätta att granska etablissemanget.

Du kan swisha 123 083 3350, fylla i formuläret nedan eller klicka här för övriga alternativ.