Vera Oredsson, tidigare partiledare för nazistiska Nordiska rikspartiet, frias av Svea hovrätt för hets mot folkgrupp. Det rapporterar bland annat SVT Nyheter. I lägre instans fälldes den idag 90-åriga nationalsocialisten för att under en manifestation i Borlänge 2016 ha gjort en Hitlerhälsning.

Bevisningen utgjordes av ett foto där Oredsson syns sträcka upp handen i luften. Själv hävdar hon att hon bara vinkade till några motdemonstranter utklädda till clowner. Hovrätten anser i motsats till Falu tingsrätt att en stillbild inte räcker för att säkerställa att det verkligen varit fråga om en Hitlerhälsning.

Oredsson var på 1970-talet ledare för numera nedlagda nazistiska Nordiska rikspartiet och Sveriges första kvinnliga partiledare. Hon har i sentida intervjuer sagt att hon fortfarande är övertygad nationalsocialist. Oredsson föddes 1928 i Berlin som dotter till en tysk SA-officer.