Den nya regeringens och Sverigedemokraternas planer på en normalisering av det som länge varit en extrem invandringspolitik upprör tjänstemän på Migrationsverket. ”Skakar på huvudet”, skriver en tjänsteman på myndighetens intranät.

Under rubriken Paradigmskifte i migrationen med ny regering presenteras den nya invandringspolitiken på Migrationsverkets intranät. Där skriver också generaldirektör Mikael Ribbenvik om hur Tidöavtalet kan påverka myndighetens arbete.

”Det är kraftiga förändringar som kommer att få stor påverkan på myndigheten, vårt uppdrag och hela migrationsområdet. Vi har påbörjat arbetet med att gå igenom punkterna i avtalet för att analysera vad de innebär”, skriver Ribbenvik.

LÄS ÄVEN: Migrationsverket tipsar migranter – som vill semestra i landet de flytt från

I kommentarsfältet skriver flera anställda om vad de tycker, vilket Aftonbladet tagit del av. ”Aj”, ”Skakar på huvudet” och ”Vill bara gråta” heter det bland annat.

”Om allt som föreslagits blir verklighet tror jag att den del som arbetar nära de asylsökande kommer att se sig om efter andra arbeten. Klimatet kommer att vara hårt och jag har alltid försökt att möta de som skall återvända med empati”, skriver en anställd.

”Vart tog empati, solidaritet och medmänsklighet vägen?” och ”hur ska vi utföra vårt uppdrag i framtiden?”, frågar sig en annan anställd.

”Jag har informerat min TL [teamledaren] om att jag kommer att tidigarelägga min pensionering. Tidöavtalet är för långt från min personliga värdegrund”.

Förödande för styret av demokratin

Samtidigt finns andra anställda som betonar tjänstemannarollen och uppdraget att driva igenom regeringens beslut.

”Det vore förödande för styret av vår demokrati om myndigheterna som ligger under regeringen inte fullföljer det uppdrag de är skapade för att göra”, skriver en person.

LÄS ÄVEN: AVSLÖJAR: Migrationsverket flyttade ukrainska flyktingar till svartbygge

Migrationsverkets stabsjurist Helen Hedebris anser att kommentarsfältet bör stängas ned då myndighetens intranät inte är ett lämpligt forum för att framföra politiska ställningstaganden, vilket ska ha fått anställda att ifrågasätta hur ledningen ser på anställdas rätt att uttrycka sig.