När Ekerö i mars klubbade igenom ett tiggeriförbud avstod man från att använda ordet ”tiggeri” i texten, detta för att ”inte peka ut särskilda personer”. Nu avslår länsstyrelsen förbudet just för att ordet fattas.

– Förslaget ligger på en glidande skala mellan obehagligt och direkt skamligt. Vi har problem med rasism i Sverige och det här riktar sig mot romer, sa Mikke Lillman (V) om kommunens nya ordningsföreskrifter där aktiv och passiv insamling av pengar förbjuds utanför affärer och vid återvinningsstationer.

Från SD uppgav Jimmy Fors att ”våra medborgares trygghet har ett större skyddsvärde än utländska medborgares rätt att sitta här och tigga”.

Vid omröstningen blev siffrorna 20 för och 20 mot. Kommunfullmäktiges ordförande Peter Carpelan (M) fick då utslagsrösten vilket blev ett ja till förbudet.

LÄS ÄVEN: Upprört hos V när kommun klubbade igenom tiggeriförbud

För att förbudet också ska kunna implementeras måste det även godkännas av länsstyrelsen där man nu sagt nej med hänvisning till att formuleringen inte är tillräckligt tydligt och att ordet ”tiggeri” inte finns med.

Att man inte tog med det specifika ordet gjordes avsiktligt enligt kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) då man anser att ”tiggeri” inte är en legal term och att det är ”aktiv och passiv insamling av pengar” man vill stoppa.

– Vi har velat vara konkreta för att inte peka ut särskilda personer. Jag driver inte plakatpolitik och därför har vi varit väldigt noga med hur vi uttrycker oss, säger han till StockholmDirekt.

Kommunen har överklagat länsstyrelsens beslut.