Nu står det klart vilka kommuner som nästa år kommer tvingas ta emot nyanlända migranter i enlighet med bosättningslagen. Totalt ska 7 100 personer – 5 000 kvotflyktingar och 2 100 som fått uppehållstillstånd – fördelas mellan Sveriges 290 kommuner.

Det är tidningen Hem & Hyra som sammanställt länsstyrelsens uppgifter över kommunerna och antalet migranter. Denna toppas av Stockholm som ska ta emot 856 stycken.

I skånska Staffanstorp, dit 54 migranter anvisades i år, ska man ta emot 44 stycken under 2020. Något kommunalrådet Christian Sonesson (M) inte är nöjd med.

– Det är för mycket. Det är svårt att hitta bostäder bland annat. Det har vi sagt sedan 2016 och det blir inte lättare för varje år som går.

För sju år sedan sålde kommunen sitt bostadsbolag och man motsätter sig att bygga modulhus och liknande för de nyanlända man påtvingas. I stället har man placerat drygt 100 migranter i kringliggande kommuner och vissa har fått boende i husvagn.

Förre anvisningar

2017 anvisades 23 600 migranter till kommunerna, i år kommer antalet att landa på drygt 8 000.

Enligt Jens Carlander, expert på bosättningsfrågor på Migrationsverket, fungerar systemet väl.

– I början var det många kommuner som inte tog emot inom tidsfristen på två månader, med hänvisning till att de inte hade bostäder. De tyckte att de kunde vara kvar på våra boenden i väntan på lämpligt kommunalt boende. Men nu flyter det på bra. Kommunerna har haft snart fyra år på sig att arbeta efter de förutsättningar som finns och har insett att bosättningslagen är här för att stanna, säger han.

Då regeringen i oktober beslutat om att påtvinga kommunerna ytterligare 7 000 migranter – trots de många larmen om en ohållbar situation på flera håll – sa jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) att systemet är bra för integrationen.

LÄS ÄVEN: Regeringen tvingar på kommunerna ytterligare 7 000 migranter nästa år

– Ett bra mottagande för den som beviljats uppehållstillstånd i Sverige lägger grunden för en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet. Därför är det viktigt att alla kommuner är med och tar ansvar för mottagandet.

Sölvesborg säger stopp

Med hänvisning till det kommunala självstyret är Sölvesborg hittills den enda kommunen som satt sig emot regeringens tvång och sagt stopp.

– Dels handlar det om att principen om det kommunala självstyret som framgår i vår grundlag bör väga tyngre än den här framhastade, oseriösa lagen. Dels handlar det om att kommunerna inte har kostnadstäckning i dag, inte minst på lång sikt, sa Louise Erixon (SD), kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg.