Skolor, förskolor och fritidshem på Tjörn kan inte bedriva verksamhet – detta efter att ön drabbats av brist på dricksvatten. Kommunen uppger ”störningar i vattenleveranserna” som orsak.

Enligt vad kommunen skriver på sin webbplats är delar av Tjörn för sin försörjning av dricksvatten beroende av vattenleveranser från Kållekärr, Höviksnäs, Myggenäs och Almösund. Dessa ligger just nu nere. I den senaste uppdateringen om läget meddelade kommunen att felet fortfarande inte hittat och att törstiga kommuninvånare kan hämta vatten själva på brandstationer och på en vårdcentral. Det har även utfärdats en allmän uppmaning till ortsborna att inte slösa med vattnet:

Oklart när vattnet kan vara tillbaka

Tjörns samhällsbyggnadschef Marie-Louise Bergqvist kan i skrivande stund inte utlova någon bortre tidsgräns för när det åter kan finnas vatten i kranarna i hushållen.

Jämförs med u-länder

I sociala medier är många upprörda och kritiska. Man menar att det är oacceptabelt i ett högutvecklat land som Sverige att medborgarna blir utan vatten under så lång tidsrymd.

Profilerade samhällsdebattören Katerina Janouch konstaterar dock syrligt att även om vattenbrist är något vi vanligtvis förknippar med u-länder så är det, mot bakgrund av den globala jämställdhetspolitik som regeringen under inflytande av Miljöpartiet bedriver, följdriktigt att även Sverige nu drabbas av dylikt.