Stödet för USA:s liberale president Joe Biden fortsätter att rasa. Det konstaterar opinionsföretaget Gallup i sin senaste mätning.

Drygt tusen slumpmässigt utvalda amerikaner har fått svara på hur de anser att Joe Biden sköter sitt jobb som president. 43 procent svarar att de stöder hans insats medan 53 procent svarar att de inte gör det. Därmed är det nu för första gången fler som säger att de ogillar hur Biden sköter sig än det är som ger honom sitt stöd.

Joe Biden hade när han tillträdde som president i januari i år ett stöd i Gallups mätning då på 57 procent. Sedan dess stödet bland amerikanerna alltså minskat kraftigt. Gallup misstänker att USA:s kaotiska och oorganiserade reträtt från Afghanistan och ett ökande antal covid-fall, vilket på sina håll överbelastat sjukhusen, gör att missnöjet växer.

Ingen annan president har haft så svaga förtroendesiffror i Gallups mätningar i september månad samma år som denne tillträdde som president än Biden, förutom Donald Trump. Endast 37-38 procent av väljarna gav Trump sitt stöd i september 2017. Å andra sidan hade Trump inget stort stöd i Gallups mätning i januari 2017 heller, när han tillträdde posten som president, och raset var därmed inte lika stort för honom som för Biden.

Bidens stöd faller bland såväl republikaner som demokrater. Men de som mest tappat förtroende för den nye presidenten är de så kallade ”oberoende” som vare sig är republikaner eller demokrater. Bland dem har stödet för Joe Biden rasat från 61 procent i januari i år till 37 procent denna månad.