➤ STOCKHOLM 2007 infördes trängselskatt i Stockholm. Nu kan ytterligare avgifter vara på väg då Trafikverket i en ännu inte publicerad studie undersökt effekterna av trängselskatt i Södra länken.

Södra länken stod klar 2004 och byggdes för att avlasta de hårt trafikerade vägarna kring Stockholms centrala delar. Under tiden har befolkningsökningen i Stockholm dock fortsatt att öka kraftigt och nu kan även Södra länken bli avgiftsbelagd.

– Vi har tittat på olika varianter på trängselskatt i Södra länken. När man har trängselskatt får man mindre köer i högtrafik, trafiken skulle fungera bättre, säger Peter Huledal, enhetschef på Trafikverket, till Mitt i.

Mitt i har även talat med Stockholm stads miljöpartistiska trafikborgarråd Daniel Helldén som menar att en lösning på köerna i Södra länken kan vara just en trängselskatt.

– Vi förordar trängselskatt för att lätta på trycket och få folk att ställa bilen, säger Helldén.