Bevisningen anses inte vara tillräcklig. Nu frias 21-årige Ali samt 19-åriga tvillingbröderna Arber och Arbnor av Malmö tingsrätt för den uppmärksammade skjutningen mot festdeltagare i Föreningarnas hus i Malmö förra sommaren där två personer åsamkades livshotande skottskador.

Det har under brottsutredningen bland annat varit svårt att få vittnen att samarbeta och peka ut de åtalade som de som höll i vapnen. Trion har nekat till att de överhuvudtaget befann sig på platsen vid den aktuella tidpunkten, något som åklagaren dock lyckats motbevisa.

Det har under brottsutredningen framkommit uppgifter som belägger att skjutningen var en hämnd för ett bråk utanför festlokalen samma kväll.

De tre frias även från åtalspunkterna grov misshandel vid samma tillfälle som skjutningarna samt grovt narkotikabrott, där rätten inte heller ansåg att bevisningen fullt ut räckte till. Den för grovt narkotikabrott medåtalade 23-årige Edonis fälldes dock och döms till fängelse i 2 år och 6 månader.

De fyra åtalades advokatkostnader uppgår till sammanlagt cirka 1,5 miljoner kronor som enligt domen ”ska stanna på staten” dvs skattebetalarna.