Kriminalvårdsanstalten Kolmården i Östergötland ska avvecklas helt. Det beslutade Kriminalvårdens tillförordnade generaldirektör Stefan Strömberg på måndagen. Skälet är det ska byggas bostäder på intilliggande mark och att dessa förmodas bli mindre attraktiva med ett fängelse inpå knutarna.

Den aktuella anläggningen hyrs av Kriminalvården och nuvarande avtal löper ut den 31 maj 2022. Efter det upphör verksamheten. Det innebär att så många som 150 fängelseplatser försvinner.

Ingen ny anstalt planeras enligt uppgift att öppnas i stället för att kompensera bortfallet men Niklas Bellström, som är chef för region Öst, skriver i ett pressmeddelande att man hoppas kunna omplacera samtliga anställda till andra fångvårdsanstalter i landet.

Stor brist på fängelseplatser

Det har på senare år kommit upprepade larm om överfulla fängelser och brist på fångvårdsplatser. Det har lett till att många som dömts för brott får vistas i frihet lång tid innan de låses in för att avtjäna sina straff.

Krisen i kriminalvården har också lett till svårigheter att fatta de politiska beslut om skärpta straff och avskaffande av kritiserade straffrabatter som ligger mer i linje med det allmänna rättsmedvetandet. Det saknas de resurser som behövs för att möta de fler och längre inlåsningstider som sådana lagändringar medför.

Förslag har därför framförts om att fler kriminella ska få avtjäna sina straff i frihet men med elektronisk fotboja. Diskussioner förs även om att handla upp fångvårdsplatser utomlands, i synnerhet för den stora och växande andel fångar (cirka 35%) i Sverige som inte är svenska medborgare.