På onsdagsmorgonen släppte Brottsförebyggande rådet, Brå, sin nya rapport där man slår fast att invandrare och dessas ättlingar är kraftigt överrepresenterade i brottsligheten. När TT skriver om rapporten försöker man framställa det som att invandrare skulle vara extra utsatta av polisen och rättsväsendet utan någon annan anledning än sitt ursprung.

”Utrikesfödda och deras barn löper högre risk att att registreras som brottsmisstänkta”, twittrar TT. En formulering som väckt uppmärksamhet.

Samtidigt har Dagens Nyheter under onsdagen publicerat en artikel där man gör klart att rapporten är rasistisk.

LÄS ÄVEN: BRÅ: Invandrare GROVT överrepresenterade vid brott

Journalisten Ivar Arpi är en av dem som reagerar och ifrågasätter TT:s nyspråk.