I Sverige togs i samband med att konflikten i Syrien trappades upp ett tjänstemannabeslut på Migrationsverket om att ge alla som uppger sig vara syrier automatiskt och permanent uppehållstillstånd. Det visar sig nu att tusentals falska syriska pass är i omlopp och innehas av personer som inte är syriska medborgare. Hur många som tagit sig in i Sverige med sådana pass är oklart.

Det är norska NRK som rapporterar uppgifter från Nasjonalt ID-senter som indikerar att den brokiga syriska oppositionen ska ha tryckt upp många tusen falska syriska pass till personer som vistats i och flyr regionen men som inte är syrier. Att sälja sådana på svarta börsen har varit ett sätt att dra in pengar till rebellfraktioner.

Den norska myndigheten har nu intensifierat sina kontroller av ayslsökare och andra personer som reser in i landet med syriska pass och på kort tid avslöjat ett 50-tal pass som falska men som vid första påseende sett äkta ut eftersom de är tillverkade med samma typ av utrustning som riktiga pass. Man bedömer att det man så här långt har hittat endast är toppen av ett isberg.

Inkomstkälla för rebeller och kriminella

NRK påminner samtidigt att man redan i samband med systemkollapsen i asylmottagandet 2015 varnade för att många falska syriska pass var i omlopp. Rebellgrupper i Syrien har kunnat finansiera delar av sin krigsverksamhet genom att sälja de falska passen till personer som vill migrera till väst men inte har rätt till ett giltigt syriskt pass.

De falska passen har även sålts av kriminella svartabörshajar i Turkiet till personer som velat utge sig för att vara syrier och dra nytta av den större möjlighet till uppehållstillstånd i väst som ett syriskt medborgarskap ger jämfört med det man egentligen har.

Permanent uppehållstillstånd för syrier i Sverige

Redan två år tidigare, 2013, hade Migrationsverket i Sverige på eget bevåg fattat ett tjänstemannabeslut som riksdagen aldrig gavs möjlighet att ta ställning till om att ge alla som uppgav sig vara syrier permanent uppehållstillstånd med automatik. Samtidigt gavs de också rätt att ta hit sina familjer utan krav på försörjning eller ordnat boende.

Representanter från norska myndigheter har varje år besökt Syrien för att diskutera hur man får ett stopp på den olagliga passhandeln och få uppgifter som gör det lättare att identifiera vilka pass som är falska. Det är oklart huruvida svenska myndigheter tagit liknande initiativ mot bakgrund av att mångdubbelt fler personer med uppgett syriskt medborgarskap sökt sig till Sverige jämfört med Norge.