Priserna på småhus har pressats upp under pandemin. Många som arbetat hemma har känt behov av ett separat arbetsrum och behöver därmed ökad boyta. Samtidigt varnar nu bolånebanken SBAB för att prisrallyt riskerar tvärnita redan nästa år.

Under 2020 rusade priserna på småhus med nära 10 procent medan priserna på bostadsrätter ökade med 5 procent. Priserna väntas fortsätta stiga även i år. SBAB uppskattar att bopriserna ökar med 5 procent under året. Men därefter förutspår de tvärtom ett abrupt fall.

Många som under pandemin arbetat hemifrån räknar med att även fortsättningsvis göra det, delvis på grund av pandemin men även tack vare digitaliseringen. I en studie från hösten 2020 som SBAB utförde, uppgav cirka 60 procent av de som jobbat hemifrån att de gärna vill fortsätta med det.

Jens Magnusson, privatekonom på SEB, tror att trenden med hemarbete kommer att avta ju mer pandemin kommer under kontroll. Samtidigt säger han att det även framöver troligen blir vanligt med en kombination av distansarbete och traditionellt kontorsarbete. Detta gör att många fortfarande kommer att vilja ha ett hemmakontor.

LÄS ÄVEN: Priserna på bostadsrätter i Stockholm slår nytt rekord

Många vill fortsätta arbeta hemifrån

I vissa städer visar statistiken att hela 50 procent av de arbetande idag utför jobbet hemifrån. Nationellt sett har det rört sig mellan 5 och 30 procent, uppger Magnusson på SEB.

Även Robert Boije, chefsekonom på SBAB, ser förändringen och tror att den kommer att hålla i sig, om än i mindre styrka.

– Många har sökt större boende för att få kontorsyta, det tror jag kommer att bestå i viss grad, säger han.

Enligt Magnusson beror de snabbt stigande villapriserna främst på att utbudet har varit lägre än på många år, samtidigt som det inte sker någon större nyproduktion.

– Många verkar ha avstått eller avvaktat med försäljning under pandemin. Med stor efterfrågan och begränsat utbud stiger priserna, konstaterar han.

LÄS ÄVEN: Elpriser kan CHOCKHÖJAS – igen

Stigande arbetslöshet och fallande hushållsinkomster

Låga räntor, brist på hyresbostäder och fortsatt befolkningstillväxt nämns som pådrivande faktorer på priserna. Dock räknar ändå SBAB med att priserna kommer att sjunka från och med 2022. Prognosen är att priserna går ned med 2,5 respektive 1,5 procent påföljande år.

Orsakerna är flera. SBAB tor att de långa räntorna kommer att stiga men även om de inte gör det finns andra faktorer som spelar in, exempelvis ökande arbetslöshet.

– Om inte långräntorna går upp så är det inte säkert att priserna vänder ned. Förblir långräntorna låga till följd av en ännu mer utdragen lågkonjunktur med ökande arbetslöshet och fallande hushållsinkomster så kan vi få en dipp i bostadspriserna av det skälet istället, säger Boije.