I ett inlägg på Twitter gick Per Bolund, Miljöpartiets språkrör, ut och hyllade att kärnkraften nu fasas ut, med hänvisning till den elproduktion som i just den stunden skedde. I diskussionen som följde fick han hård kritik och en av de som kritiserade honom la ut en bild på det faktum att vindkraft orsakar mer koldixoidutsläpp än exempelvis kärnkraft. Detta valde dock Twitter att klassificera som ”känsligt material” och la således bakom en varningstext.

I tråden som skapades den 30 december skrev Per Bolund följande:

Elproduktionen kan ses på Svenska Kraftnäts hemsida och var vid det tillfället i enlighet med ovan. Men hans inlägg fick direkt massiv kritik för att vara vilseledande och okunnigt.

Ett av dessa inlägg kom från en Anders Ask, som poängterade att vindkraft orsakar mer utsläpp än kärnkraft. Detta valde dock Twitter att klassificera som ”känsligt material”, varför hans inlägg försågs med en varningstext:

Efter att man klickar på ”visa” så kommer bilden upp. Den handlar om utsläpp av koldioxid relativt dess energiproduktion, där vindkraften alltså enligt bilden orsakar mycket större utsläpp än exempelvis kärnkraft:

För att undvika sådana varningstexter måste en användare gå in i inställningarna och klicka i ”visa känsligt material”.

På vilket sätt en graf över de olika energislagens koldioxudutsläpp skulle vara känsligt framgår inte av Twitter.

Massiv kritik av Bolunds inlägg

Hela Bolunds twitter-tråd domineras i övrigt av massiv kritik av honom och hans inlägg.

En person konstaterade exempelvis att vindkraften varierar kraftigt och menar att en avveckling av kärnkraften motverkar ambitionen att ”rädda klimatet” för de som menar att det är i fara:

En annan förklarade att vattenkraften lätt kan regleras beroende på hur mycket det blåser och att just kärnkraft och vattenkraft är vår baskraft, vilket vindkraften inte har förmåga att vara.

Ytterligare en menar att att koldioxidfri el rimligen måste vara bra att behålla och att Sverige endast verkar vilja visa upp ”fina siffror”

LÄS ÄVEN: Svenska kraftnät fördubblar elnätsavgifterna – sänkningar utlovades i valrörelsen

En annan tar upp effektbalansen och konstaterar att elen även ska transporteras.

Tyskland tas också som ett varnande exempel i och med att de stängde ner sin kärnkraft väldigt hastigt.

Sverige elproduktion kan ses på Svenska Kraftsnäts hemsida.

LÄS ÄVEN: Svenska kraftnät fördröjde rapport om elprishöjningar – var obekväm för regeringen i valet