Den tyske inrikesministern Horst Seehofer meddelar att regeringen avser strama åt reglerna för syrier som beviljats asylstatus men ändå åker på semester till Syrien. Seehofer vill att migranter som regelbundet gör detta ska förlora sin status som skyddsbehövande.

Enligt Seehofer kan denna typ av migranter inte på allvar hävda att man är utsatta för förföljelse i hemlandet.

LÄS ÄVEN: Merkel och Seehofer överens – illegala invandrare ska stoppas vid gränsen

– Vi måste frånta dem deras flyktingstatus, sa Seehofer och lade till att inrikesministeriet har syrier som ägnar sig åt sådant under uppsikt. Man har även situationen i Syrien under lupp och ifall omständigheterna tillåter kommer man att genomföra repatrieringar.

Vanligt förekommande fenomen
Migranter med påstådda skyddsbehov som åker på semester till landet de påstår sig ha flytt är långt ifrån nytt. Exempelvis visade det sig i Schweiz 2017 att asylsökande använde bidragspengar för att semestra i Eritrea, detta trots påståenden om att man riskerade dödas ifall man skickades tillbaka dit.

LÄS ÄVEN: Tyskland ska dra in medborgarskap för IS-terrorister

Senare samma år medgav även den tyska migrations- och flyktingmyndigheten att man hade kännedom om fall där ”flyktingar” hade rest till respektive hemländer, något lagen inte kunde förhindra.

Somalia
Som dåvarande kristdemokrat, sedermera Sverigedemokrat, skrev Gunilla Gomér 2014 en debattartikel om det orimliga i att så kallade flyktingar åker på semester till hemlandet. Då handlade det mer specifikt om ca 1 000 svenska medborgare som blivit strandsatta i Somalia efter att flygbolaget gått i konkurs.

Asylmissbruk
2012 frågade Björn Söder (SD) dåvarande migrationsminister Tobias Billström (M) om ”vad regeringen gör för att stoppa asylmissbruket med att personer som åberopat skyddsskäl och därefter fått uppehållstillstånd sedan åker hem på semester”.

Billström svarade att han ansåg ”det i detta avseende finns tillräckliga kontrollmekanismer i den utlänningslag och den instans- och processordning som en enig riksdag beslutade om 2005 och har därför inte för avsikt att vidta några särskilda åtgärder”.