IPCC:s nye ordförande tar starkt avstånd från klimatalarmism och domedagsprofetior och vill inte att det FN-organ han företräder ska missbrukas för att ge sådant legitimitet. Men Jim Skeas budskap är inte något som svenska medier vill rapportera, och allra störst är tystnaden hos de skattefinansierade public service-medierna.

Det svenska medieetablissemanget i allmänhet och public service-medierna i synnerhet har under en längre tid gjort sig till plattform för det klimatalarmistiska budskapet från aktörer som Greta Thunberg, Extinction Rebellion och Miljöpartiet om att jordens undergång i en klimatkatastrof är nära förestående.

Man har i det värvet regelmässigt lutat sig mot att det är en uppfattning som FN:s klimatpanel IPCC står bakom. Men när organets nye ordförande Jim Skea nu markerar att man alls inte vill kopplas ihop med den sortens domedagsprofetior, väljer de svenska medierna att iaktta tystnad.

IPCC:s nye ordförande markerar

Skea tillträdde som ny ordförande för IPCC den 26 juli. Han ser det som angeläget att tydligare än tidigare markera avstånd mot hur FN:s klimatpanel feltolkas och missbrukas av diverse klimatalarmistiska aktörer. Till dessa hör FN:s egen generalsekreterare Antonio Guterres som flera gånger gjort utspel om att ”hela världen står i brand”, att ”planeten kokar” och att luften nu är så varm att den ”inte längre är andningsbar”.

Den här sortens överdrifter och domedagsalarmism menar Skea är kontraproduktiv, i synnerhet när den okritiskt vidarerapporteras som fakta och sanningar av media och dessutom felaktigt uppges ha stöd från IPCC.

Skea menar i stället att det finns all anledning att känna teknikoptimism och att vi har de lösningar inom räckhåll som behövs för att parera den del av den globala uppvärmningen som anses vara antropocen, det vill säga förorsakad av människan.

Intervjuades av ledande tysk tidning

De här markeringarna gjorde Skea under intervju med den stora tyska tidningen Der Spiegel strax efter att han tillträtt som ordförande för FN:s klimatpanel. på att intervjua honom. Konkret nämnde han omställningen från fossil produktion av el till icke-fossil som sker redan idag och inför framtiden nämndes även sådant som tekniker för avskiljning av koldioxid och lagring av denna under jord.

Vidare kritiserade Skea de klimatångestdämpande åtgärder på individnivå som media är flitiga med att dela ut som råd till allmänheten. Det kommer inte att göra någon skillnad för klimatet, slog han fast. Det som krävs är i stället strukturella omställningar och sådana är vi enligt IPCC:s ordförande i full gång med i en omfattning som falsifierar de gröna domedagsprofeternas alarmism och pessimism.

Inte hela världen om Parisavtalets mål missas

Skea vill också som en del i budskapet tona ned den panikstämning som man från klimatalarmistiskt håll piskar upp om vi inte klarar Parisavtalets mål om maximalt 1,5 graders temperaturhöjning jämfört med förindustriell tid.

– Vi ska inte misströsta och hamna i ett chocktillstånd om de globala temperaturerna skulle öka så mycket. Världen kommer inte att gå under även om den värms upp med mer än 1,5 grad.

Om den här sortens undergångsalarmism får fäste är risken stor att domedagsprofetiorna blir självuppfyllande, menar Skea. Detta genom att pessimism om att vi inget kan göra åt saken leder till handlingsförlamning.

– Om du ständigt kommunicerar budskapet att vi alla är dömda till utrotning, då förlamar det människor och hindrar dem från att vidta nödvändiga åtgärder för att få grepp om klimatförändringarna.

Tyst i svenska medier

I flera länder var intervjun med Skea, hans kritik mot klimatalarmisterna och tillförsikt inför framtiden en stor nyhet, inte minst i skenet av att IPCC:s rapporter så flitigt har använts av just domedagsprofeter och alarmister för att ge sken av legitimitet.

Men i Sverige förbigicks intervjun och Skeas markeringar och budskap med i den närmaste total medial tystnad. Och tystast av alla är statsmedierna SVT och SR.

I synnerhet SVT har på senare tid skruvat upp sin klimatalarmistiska rapportering flera snäpp sedan den skattefinansierade mediejättens profil Erika Bjerström tog klivet från vanlig utrikeskorrespondent till ”global klimatkorrespondent”. Bjerström rekryterades till SVT från Miljöpartiet.

Public Service-mediernas fortsätter i stället att åberopa IPCC:s rapporter som stöd för sin klimatalarmistiska nyhetsförmedling. Att klimatpanelens ordförande tydligt markerat att man inte vill bli missbrukad och felciterad på det sättet, väljer man på SVT:s klimatredaktion att ignorera.

Vill förändra tonläget även inom FN

Indikationer finns också om att Skea under sitt ordförandeskap för IPCC vill verka för att ersätta den alarmism som uttrycks inom andra delar av FN med ”realism och optimism”. I sammanhanget nämns särskilt generalsekreteraren Antonio Guterres skrämselpropaganda som problematisk.

I Sverige har ingenjören och klimatexperten Elsa Widding, som även gjort en kortare sejour som riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, varit en av få som framhållit att FN:s klimatrapporter inte kan eller bör tolkas på det alarmistiska sätt som de svenska medierna regelmässigt gör.

För detta har Widding stämplats som ”klimatförnekare”, inte minst av just SVT och Erika Bjerström som också vägrat släppa fram henne i sin rapportering. Hon får nu alltså bekräftelse och stöd från IPCC:s ordförande.

Ett annat skäl till att de svenska medierna iakttagit tystnad tros vara redaktionella bedömningar om att negativa nyheter säljer bättre än positiva. En av dem som tror så är den tidigare DN-journalisten Anders Bolling.

Han menar att det är en sanning som är ännu sannare när det gäller klimatjournalistiken. ”I den fria rapporteringen om världen har undergångsberättelserna alltid getts stor plats”, konstaterar Bolling.