Uddevalla planerar att bygga ett nytt badhus. Trots att kommunen genomfört 34 studieresor till badhus runt om i Europa under flera års tid har man ännu inte satt spaden i marken. En av fakturorna som SR P4 Väst tagit del av kommer från en resa till Tyskland – för 70 000 skattekronor.

Kommunen hade vid tillfället för Tysklandsresan redan hunnit besöka 21 andra badhus i Europa. Man hade har besökt badhus i bland annat Norge, Danmark och Tyskland för att studera innehåll och utformning. Tanken var att Uddevalla skulle bygga ett badhus i Walkesborg men nu har man rivit upp beslutet att bygga där.

Katarina Hansson som är förvaltningschef på Kultur och fritid fick hoppa av Tysklandsresan i sista minuten, men hon försvarar ändå att de andra tjänstemännen åkte.

– Det här gjorde man för att skaffa kunskap om bad. Sedan är det oturligt att man inte byggde ett badhus på Walkesborg, säger hon.

Annelie Högberg (S), som var ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i många år, menar att resorna gett kommunens företrädare en ”kunskapsbank”.

– Vi har med resorna byggt upp en kunskapsbank, men den har man ju kastat i sjön nu när man rivit upp beslutet att bygga på Walkesborg, säger hon.