Regeringen har till sitt förfogande två stycken ”statsflyg”, privatplan som man exklusivt kan använda för resor kors och tvärs över jorden för att mingla med andra statsöverhuvuden på toppmöten och övriga representativa evenemang. Men det räcker inte menar nytillträdde Ulf Kristersson och har nu av Försvarsmakten beställt ett tredje ”Air Force One” så att han och de övriga statsråden ska kunna globetrotta mer ståndsmässigt. Notan landar på minst 20 miljoner kronor och skickas till skattebetalarna.

Det är inför Sveriges stundande ordförandeskap i EU som Kristersson menar att det inte duger att anlända i något av de gamla regeringsplanen. För att ge det rätta intrycket krävs något nytt och mer imponerande.

Att hela regeringen ska tränga ihop sig i bara två privata jetplan duger inte, menar Kristersson. Under EU-ordförandeskapet vill man kunna göra en mer storstilad entré internationellt och göra samtidiga inflygningar i tre flygplan.

Försvarsmakten har därför fått i uppdrag att skaka fram en ny privatjet som anstår en världsledare och VIP-person av Kristerssons kaliber. Det framgår av dokument som kommit Försvarsdepartementet tillhanda. Där anges att:

Med anledning av det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd första halvåret 2023 väntas resebehovet för den högsta civila ledningen att öka” och ”Regeringen beslutar att Försvarsmakten ska förbereda för att under perioden den 1 januari till den 30 juni säkerställa att tre i stället för två parallella resor med statsflyget kan genomföras”.

Kungen och talmannen får också tillgång

Även kungen och talmannen ska kunna begagna sig av denna nybeställda privatjet. För att upprätthålla den rätta auran av exklusivitet får ingen med lägre samhällsrang tillgång till något av planen.

Det är oklart huruvida det när ”tre parallella” statsflyg används av regeringen ett av dem ska vara vigt åt Kristersson ensam och att de övriga ministrarna får dela på de andra två.

Den extra kostnaden för skattebetalarna för att sätta guldkant på regeringens internationella flygande beräknas enligt de tillgängliga handlingarna landa på 20 miljoner kronor bara för det första halvåret 2023.

Senast den 9 december kräver regeringen att Försvarsmakten inkommer med svar på att man kan skaka fram det tredje önskade privatplanet. Det framgår inte om det tredje planet ska en ytterligare förhöjd nivå av komfort och bekvämlighet jämfört med de tidigare två.

Politikers flygande får kritik

Kritiken mot höga politikers flygande har intensifierats på senare år, inte minst mot bakgrund av att det stora flertalet profilerat sig som klimatpolitiskt ansvarstagande samtidigt som flyget står för stora utsläpp av globalt uppvärmande koldioxid i atmosfären.

Det har väckt särskilt stor indignation och anklagelser om hyckleri att samma politiker som manar vanligt folk till åtstramningar för att rädda klimatet anlänt till de internationella klimattoppmötena i hundratals privatplan.