➤ SKATTESEXISM Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om en skattehöjning på sparande. Den möts nu av kritik från borgerligt håll där man menar att sparande bör uppmuntras i stället för bestraffas i ett Sverige med en mycket hög belåning bland medborgarna.

Men skatteöverenskommelsen får också kritik av ett annat slag. Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson, Ulla Andersson, bemötte i ett uttalande kritiken mot skattehöjningen med att det är en bra skatt, detta därför att den i huvudsak riktar sig ”mot män”.

I sak handlar det om sparformen ISK som 2012 infördes av den dåvarande borgerliga regeringen med syfte att stimulera enskilt sparande i aktier och investeringsfonder. Det skulle också vara en sparform som var enkel att hantera i självdeklarationen. Regeringen, pådriven av Vänsterpartiet, vill försämra skattevillkoren för denna form av sparande.

Skattehöjningen väntas dra in drygt tre kvarts miljard kronor till statskassan, en förstärkning som behövs då regeringen dragit på sig kraftigt ökade utgifter för bl.a. migrationen.