Enligt en enkätundersökning bland unga i nordöstra Göteborg säger sig två av tre ha upplevt rasism. Samtidigt uppger en ännu större andel att man inte polisanmäler de påstådda rasistiska incidenterna.

Det är det treåriga projektet Motståndskraft mot rasism som släppt en rapport där Göteborg pekas ut som en extremt rasistisk stad. Projektet drivs av Unga mötesplatser hos Socialförvaltningen Nordost i Göteborg vars uppdrag är att motverka rasism gentemot unga i nordöstra Göteborg.

LÄS ÄVEN: FN om Sverige: ”Ett land med systematisk rasism”

I undersökningen man gjort bland 430 unga mellan 13 och 19 i Angered, Bergsjön och Kortedala uppger 65 procent att de blivit utsatta för rasism. Av de som svarade ja uppger 72 procent att de inte gör någon anmälan. En av anledningarna till detta ska bland annat vara en misstro mot myndigheter, bland annat polisväsendet.

– Vi har pratat med 11-åringar som blir stannade av polisen och blir frågade om de röker hasch, när de bara är på väg till fotbollsträningen, säger Mirjam Haj Younes, projektledare för Motståndskraft mot rasism, till statstelevisionen.

Mer rasism

Samtidigt tror man att den faktiska andelen är högre då flera svarat nej på frågor trots att deras upplevelser stämmer överens med det som projektet definierar som rasism. Det ska bland annat handla nedsättande kommentarer eller kränkande komplimanger som man inte uppfattar som rasism. Den plats där flest säger sig ha upplevt rasism är skolan.

– Den subtila rasismen är något som ungdomarna haft svårt att identifiera och sätta ord på. Det finns därför anledning att misstänka ett mörkertal i rapporten och att andelen negativa erfarenheter hade varit högre om definitionen av rasism hade varit mer tydlig redan innan enkäten besvarades, säger Somo Saad Ali, projektledare i Motståndskraft mot rasism.

– Vi som möter ungdomarna ser både en hög grad av normalisering av rasism och en bristande tillit till samhällsinstitutioner, säger Mirjam Haj Younes, projektledare i Motståndskraft mot rasism. Många av ungdomarna berättar att de känner att samhällsklimatet blivit värre och att de utsätts för alltmer rasism, vilket alltså enkätundersökningen bekräftar.

LÄS ÄVEN: Nyanlända elever flyttades – ’rasism’ enligt MP-topp

För att motverka den upplevda rasismen anser Motståndskraft mot rasism att aktiva insatser krävs. Man arbetar med att utbilda om bland annat ”minoritetsstress”.

Projektets rapport finansieras med stöd av Socialstyrelsen.