I veckan presenterades resultaten av Stockholmsenkäten, där unga besvarar frågor gällande bland annat kriminalitet, droger, spel och psykisk hälsa. Årets enkät visar bland annat att andelen som känner sig otrygga i sitt bostadsområde har ökat, framförallt bland flickor.

2016 nästan fördubblades antalet flickor i gymnasiets årskurs två som blivit tvingade till sex eller våldtagna. Nivån ligger fortfarande markant högre än innan den så kallade ”flyktingkrisen” men sjönk något i årets mätning jämfört med mätningen 2020.

En liknande utveckling syns i antalet elever som uppger att de utsatts för rån. Andelarna fördubblades mellan 2018 och 2020 i samtliga grupper men har i årets mätning sjunkit något. Huruvida detta beror på att unga i allt större utsträckning vistats hemma under pandemin än tidigare framgår inte av undersökningen.

Stockholmsenkäten har genomförts vartannat år sedan 1970-talet i olika former. Deltagande är frivilligt för fristående skolor medan kommunala skolor är ålagda att delta. I år deltog cirka 11 500 elever från nian och årskurs två på gymnasiet.

LÄS ÄVEN: Regeringen öppnar för att tvångsblanda svenskar med invandrare