På fritidsgården i Hylte vill man att alla besökare ska tala svenska och inga hemspråk. Det har orsakat sura miner både bland ungdomarna och en jurist.

Tre 16-åringar som statsradion talat med vill inte längre vara på fritidsgården då de inte får prata sitt hemspråk.

– När såna regler finns, då blir det så här tråkigt och det känns stressigt så det blir färre som kommer hit till fritidsgården, säger en av killarna.

LÄS ÄVEN: Personal i äldreomsorgen utbildas i svenska: ”Vi har stora rekryteringssvårigheter”

Fritidsgården förbjuder alla språk förutom svenska och engelska.

– Fritidsledarna behöver förstå allt som sägs där, vi måste säkerställa att det inte förekommer någon mobbning i våra lokaler, hot om våld, exkludering, säger Adis Suskic, fritids- och folkhälsochef i Hylte kommun.

Mänskliga rättigheter

Enligt juristen Johanna Parikka Altenstedt kan språkkravet strida vara olagligt.

LÄS ÄVEN: Granskning avslöjar: Polisens mordutredare kan inte svenska

– Enligt barnkonventionen och enligt Europarådets konvention för mänskliga rättigheter och enligt EU-rätten som alla är gällande svensk rätt så får man inte förbjuda ett språk på det här sättet.