Förordningen som skrevs under av den populäre premiärministern Viktor Orban innebär att ämnet tas bort från den lista för magisterexamen som får officiell ackreditering och finansiellt stöd. ”Det är en ideologi, inte vetenskap”, slog vice premiärminister Zsolt Semjen fast.

Enligt Daily Mail får inte nya kurser i ämnet startas men de studenter som redan har påbörjat sådana kurser får slutföra dem.

Det Soros-finansierade, vänsterextrema universitetet CEU har klagat på att förordningen är en ”inskränkning av deras akademiska frihet och autonomi”.

Zsolt Semjen menar dock att arbetsmarknadens efterfrågan för genusstudenter är ”nära noll” då ”ingen vill anställa en genusvetare”.

Norge drog in stödet till genus
I Norge granskades genusvetenskapen i TV-programmet “Hjernevask” som bestod av åtta avsnitt om frågor där naturvetenskaplig forskning tydligt visat att biologi har en övertygande betydelse jämfört med socialkonstruktiva förklaringar till olikheter i människans natur.

Efter programmet sändes drog Norge in bidragen till genusforskning.

Ni kan se del 1 nedan:

https://www.youtube.com/watch?v=cVaTc15plVs

Hela serien kan även ses på Vimeo:

  1. Jämställdhetsparadoxen
  2. Föräldraeffekten
  3. Homo/hetero
  4. Våld
  5. Sex
  6. Ras
  7. Arv eller miljö

.