Den ungerska regeringen har gjort klart för EU att dom inte har någon rätt att säga åt ungrare hur de ska uppfostra sina barn, detta i kölvattnet av unionens inbladning i hur hbtq-frågor lärs ut i landets skolor.

I en lag som klubbades igenom i den ungerska nationalförsamlingen förra månaden ska sexutbildning i skolor inte riktas mot att uppmuntra homosexualitet eller könsbyte. Lagen förbjuder också att barn under 18 exponeras för material relaterat till homosexualitet eller transgenderism på tv, i filmer och reklam.

LÄS ÄVEN: Enorm ökning av ”könsdysfori” hos flickor: ”Vet inte vad ökningen beror på”

Detta fick EU-kommissionen att ta initiativ till två överträdelseförfaranden mot lagen medan EU:s 17 största länder gick samman i ett brev där det påstods att lagen utgör en överträdelse av ”grundläggande rättigheter”.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kallade också lagen ”skamlig” och hävdade att den ”använder skyddet av barn som en ursäkt för att diskriminera mot människor på grund av deras sexuella läggning”.

LÄS ÄVEN: Socialstyrelsen säger nej till regeringsförslag om könsbyte för barn

I förra månaden meddelade den ungerske premiärministern Viktor Orban att en folkomröstning ska hållas om lagen.

Uttalande från justitieministern

I ett inlägg på Twitter skriver justitieminister Judit Varga att Ungern attackerats för att man skyddar barn, familjen är regeringens prioritering och inte vill släppa in vad man kallar hbtq-lobbyn i sina skolor och förskolor. I samband med detta släpper man ett uttalande där man står fast vid att ungerska föräldrar är de som bestämmer på vilket sätt ungerska barn ska utbildas. Varga lovar också att stå emot ”interferens” från Bryssel i frågan.

LÄS ÄVEN: Explosionsartad ökning av könsbyten på unga – nu växer kritiken

Att Ungern förbehåller sig rätten att själva bestämma hur sina barn ska undervisas överensstämmer med EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.