Efter att sociala medier-jättarna trappat upp sin censur av konservativa och alternativa röster, och yttrandefriheten stryps steg för steg i många länder, har den ungerska regeringen tagit initiativ till att säkerställa sina medborgares åsikts- och yttrandefrihet på nätet.

I ett Facebookinlägg av den ungerske justitieministern Judit Varga, som den före detta Sverigedemokraten Erik Amvqvist översatt delar av, framgår att landets justitieministerium håller på att inrätta en arbetsgrupp med syfte att på både nationell och EU-nivå att garantera insynen i sociala medier.

”I den humanitära stormakten sitter regeringen istället under valrörelser i samtal med privata, utländska IT-jättar och kräver ökad censur”, kommenterar Almqvist.

Ambitionen är att hålla borta de multinationella företagen från påverkan på bland annat val baserat på ideologisk grund, och om de ändå gör det måste de vara beredda på att följa de regleringar som snart kan finnas på plats. Som specifikt exempel tar man hur Facebook censurerar nyheter om migration.

”Vi kommer försvara vår sanning”
Som dåvarande EU-minister sa Judit Varga i en intervju 2018 att Ungern alltid varit öppen för kompromisser men när det gäller migrationsfrågan håller man hårt på sin övertygelse.

Bland annat påpekade hon att man i Ungern har en nolltolerans mot antisemitism och att det judiska livet – till skillnad från många västländer – frodas i landet, ansträngningar som till och med den israeliske premiärministern lovordat.