I en debattartikel skriver Sverigedemokraternas ungdomsförbund, Ungsvenskarna SDU, att nästa steg för partiet måste vara att på riktigt leverera politik som säkerställer ett asylstopp och återvandring.

På torsdagsmorgonen rapporterade Samnytt om Sverigedemokraternas landsdagar som inleds i dag där man har återvandring på dagordningen – men bara frivillig sådan.

– Är man inte integrerad, lever man till synes i ett evigt utanförskap, lever på bidrag och kan inte försörja sig själv och har inte lärt sig språket, är överhuvudtaget inte en del av det svenska samhället och vill återvända, då kan vi hjälpa till med det på olika sätt, sa Jimmie Åkesson till statsradion.

Grunden i förslaget är att återvandring ska ske på frivillig basis men ska göras mer attraktivt genom olika former av stimulanser. Hur man ska få detta att fungera behöver enligt Åkesson utredas.

LÄS ÄVEN: Återvandring på SD:s dagordning – men bara frivillig

I debattartikeln konstaterar Ungsvenskarnas talespersoner Tobias Andersson, Emil Eneblad och Linus Nilsson att SD sedan inträdet i riksdagen alltid legat före de andra partierna i migrationsfrågan, och ifall de andra partierna tagit efter SD:s migrations­politik hade de problem vi i dag ser med importerad brottslighet, grupp­våldtäkter och förnedrings­rån aldrig funnits i samma utsträckning.

Det är nu ungdomsförbundets vision att SD ska leda svensk politik mot en mer hållbar, verklighets­förankrad och praktiskt gångbar asyl- och återvandringspolitik, vilket kräver en fortsatt idéutveckling vilket man efterfrågar till partiets landsdagar.

Sverige har i dag enorma problem med utvisning av utlänningar som inte har här att göra, vare sig de är här illegalt eller annars är kriminella. Ett särskilt problem är utvisning till länder som är konflikt­drabbade eller där den berörda utlänningen står inför andra risker vid utvisning. Utlänningar ska naturligtvis i den mån det är möjligt avtjäna sina fängelse­straff utomlands, men den dagen utvisning blir aktuellt måste det finnas en universal­lösning som omöjliggör verkställighets­hinder.

Ungsvenskarna vill se att SD driver frågan om upprättande av avtal med tredje land, dels om generella utvisningar men också för att outsourca hela den svenska asyl­processen – i den mån en sådan överhuvudtaget kommer att finnas i framtiden. Som förebild har man Danmark.

LÄS ÄVEN: ”Återvandring” hets mot folkgrupp – partiarbetare stoppades och anmäldes av polisen

Målsättningen anser Ungsvenskarna ska vara att inte en enda asyl­sökande mottas på svensk mark och att Sverige får en netto­återvandring och ett nettoåtervändande.

Vi behöver en i grunden förändrad syn på inte bara på framtida invandring utan även på den som redan varit. Det finns ingen naturlag som säger att alla hundra­tusentals människor som migrerat till Sverige – ofta på tvivelaktiga grunder och nästan alltid efter att ha mellan­landat i andra säkra länder på vägen hit – ska få stanna kvar. Tvärtom bör ambitionen vara att människor i så stor utsträckning som möjligt återvänder hem. Invandringen har varit en förlust för Sverige och kommer fortsätta att vara det under många år om ingenting görs.

Vidare vänder man sig mot att SD i sitt inriktnings­program till lands­dagarna inte tydligare betonar vikten av att få till stånd ett effektivt återvändande och att integration brukas i högre utsträckning än assimilation, som man vill se tydligare ställnings­taganden för.

Att Sverige behöver återvändande och ett totalt asylstopp är självklart. Nästa steg för oss som parti måste då vara att på riktigt leverera politik som säkerställer att återvändandet och asyl­stoppet blir verklighet. Då krävs det att vi har lösningar på plats som inte lämnar utrymme åt kryphål och hinder, bara så kan vi på riktigt säkerställa att de som ska ut ur landet lämnar och att tidigare generationers migrations­politiska misstag inte ligger som en vår filt över Sverige i decennier.

LÄS ÄVEN: UNHCR:s specialsändebud förordar återvandring: ”Annars kommer asylsystemet ifrågasättas”