I samband med migrantkrisen 2015 anlitade Universitets- och högskolerådet bemanningspersonal som godkände ett tiotal falska syriska gymnasiebetyg. ”När vi gick från att ha ett par hundra ansökningar från Syrien till 7 000 under 2015 är det oundvikligt att en och annan förfalskning finns med”, säger Lars Petersson, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet.

De falska betygen upptäcktes efter en specialgranskning som sjösatts efter anonyma tips. De 13 betygen har använts för att komma in på utbildningar på högskolor och universitet i bland annat Stockholm.

De berörda lärosätena har informerats om de falska betygen och nu är det upp till de enskilda skolorna att bedöma hur man ska gå vidare och ifall eleverna ifråga ska kastas ut eller inte.

Då man endast granskat ärenden från 2015 kan fler falska betyg ha godkänts. Ifall man kommer granska fler år har man ännu inte tagit ställning till, ”men det är inte osannolikt” säger Petersson.