I ett inlägg på sociala medier avslöjar den sverigedemokratiska EU-parlamentsledamoten Charlie Weimers att han tagit del av en hemlig rapport där det framgår att EU-kommissionen planerar att förbjuda vitt snus i Sverige.

Enligt Weimers kommer rapporten att presenteras för EU-länderna i veckan och innehåller två anmärkningsvärda skrivningar – beröm för hur framgångsrikt snusförbudet varit och en rekommendation om att utvidga detta till att även omfatta det tobaksfria vita snuset.

Att EU:s snusförbud är en framgång är helt fel. Det är faktiskt snuset som gör att Sverige är det enda landet i EU som är på väg att nå FN:s mål om rökfritt samhälle (definierat som mindre än 5% rökare) vilket räddat många liv. Ett förbud mot vitt snus hade varit ett svårt slag mot försöket att utrota rökning i EU.

Det svenska undantaget för tobakssnus gäller inte för nikotinportioner och om EU-kommissionen och medlemsstaterna går med på rapportens rekommendation kommer det vita snuset förbjudas även i Sverige. Detta skulle drabba kvinnor extra hårt då vitt snus är det föredragna valet bland just kvinnor då man söker mindre farliga alternativ.

Rapporten har skrivits av konsulter som jobbar för DG SANTE (EU:s hälsobyråkrater) och skrivningarna hade nog inte smugit sig in i rapporten om de inte hade stöd hos byråkraterna. Troligen är detta en testballong från byråkratin. Om förslaget faller till marken på mötet med medlemsstaterna kan byråkraterna skylla på konsulterna och om förslaget inte möter motstånd kan byråkraterna tolka det som ett tydligt stöd och arbeta vidare med ett skarpt förslag. Det är så man ofta jobbar i EU:s byråkrati.

Weimers menar att regeringen därför måste klargöra vid mötet redan denna vecka att Sverige motsätter sig ett förbud och verka för att medborgarna även framöver ska ha möjlighet att välja det minst skadliga sättet att använda nikotin.