Eskilstuna-Kuriren publicerar anmärkningsvärda uppgifter om att sjukvården i hemlighet inför så kallade behandlingsbegränsningar – vilket innebär att patienten kommer att nekas viss typ av vård. Enligt tidningen införs begränsningarna utan något samråd med patienterna för personer som kan vara så unga som i 50-årsåldern.

Socialstyrelsens riktlinjer om att begränsa vård till vissa grupper har fått långtgående konsekvenser i Sörmland. Där vittnar läkare om att så kallade behandlingsbegränsningar sedan en tid tillbaka införts även på relativt unga och friska patienter.

LÄS MER: Nya riktlinjer från Socialstyrelsen – Dessa kategorier av svenskar kan lämnas att dö

I de individuella vårdplanerna införs diskreta begränsningar ”0- HLR, 0 – slutenvård”, vilket innebär att patienten inte kommer att få hjärt- och lungräddning ifall den fått ett hjärtstopp. Noll slutenvård betyder att patienten inte kan läggas in på sjukhus, utan att behandlingen istället begränsas till palliativ vård i hemmet.

Enligt läkaren Björn som Eskilstuna-Kuriren har pratat med, införs sådana begränsningar inte bara på de äldre patienterna, utan även på de som är födda på 50- och 60-talet, som även är relativt friska och på sin höjd behöver hjälp med dusch hemma, men annars lever ett fullgott liv.

Behandlingsbegränsningarna innebär i princip en dödsdom för patienten som kommer att nekas sjukhusvård om den insjuknar. Begränsningarna gäller all typ av vård, inte bara coronasmittan. Inte sällan införs de i strid med gällande regler utan att patienten eller ens anhöriga blir informerade. Det händer även att det görs av en sjuksköterska istället för en läkare:

– För att ta ett exempel så ska man enligt gängse regler inte besluta om att införa palliativa åtgärder utan att prata med patienten. Det gör man tillsammans, när patienten är där. Jag vet att det sker utan att man informerar någon, vare sig patient eller anhöriga, ibland av en sjuksköterska, berättar Björn.

Han är mycket kritisk till att riktlinjerna som initialt skulle gälla endast intensivvård nu utvidgas till att gälla alla typer av vård, förutom palliativ. Han menar att det är oförsvarbart att neka vård i preventivt syfte – trots att det finns tillgängliga resurser:

– Jag tycker att många läkare förlorat allt vett. Så länge vi har resurser kvar, vilket vi har då det finns platser kvar inom intensivvården, så ska vi ge människor kvalificerad vård. Det behöver inte ens handla om intensivvård. Det är viktigt att poängtera. Riktlinjerna handlar om intensivvård, men här sitter vi och fattar beslut om att dessa grupper inte ens ska få slutenvård. I normala fall hade vi skickat in dessa patienter om de får en infektion eller nåt annat. Inte ens det ska vi erbjuda dem.

Samtidigt kan man kontrollera själv om man blivit drabbad av de nya begränsningarna i vården och fått ”0 – slutenvård” i sin journal. De flesta regioner idag erbjuder elektronisk journal för sina patienter som går att läsa genom att logga in på https://e-tjanster.1177.se/ med en e-legitimation.

Därefter kan man gå igenom de senaste noteringarna i sin journal och söka efter noteringen.