Sedan striderna om så kallad kopieringsavgift, även kallat kassettersättning eller privatkopieringsavgifter, började 2009 och efter fyra års intensiva förhandlingar har parterna nu kommit överens om nya riktlinjer som ska gälla för två år framöver.

I nuvarande lagstiftning regleras avgifter på enheter som kan kopiera material som film och musik, men den nya uppgörelsen omfattar även andra produktgrupper som mobiltelefoner, spelkonsoler och datorer.

– Det är mycket glädjande att vi nu har ett samförstånd med Elektronikbranschen. De här ersättningarna är viktiga för ett långsiktigt, hållbart kulturskapande. Inte minst ser vi det i dessa dagar, när kulturskapare i Sverige och övriga världen har det extra tufft med inställda föreställningar, konserter och produktioner, säger Copyswedes vd Mattias Åkerlind om avtalet till Computer Sweden.

Även Elektronikbranschens vd Klas Elm ser positivt på resultatet men understryker samtidigt att det kan innebära högre priser för konsumenterna.

Avtalet reglerar avgifterna för de nästkommande två åren förutsatt att ingen ny lagstiftning kommer på plats.

Historisk skuld

Man har också kommit överens om hur produkterna man debatterat de senaste tio åren, som varit föremål för ett flertal rättsprocesser, ska hanteras. Här handlar det enligt Elm om miljardbelopp.

– Nu är det här klart. Nu väntar nästa strid, att ändra lagstiftningen. Det vi har löst nu är hur den historiska skulden ska betalas, med vilka modeller som gäller var. Så det här löser historien och överbryggar fram till en ny lagstiftning är på plats, säger han.

Dyrare tjänster

– Vi säger att det är så förlegat att man överhuvudtaget håller på att prata om att kopiera. Det är inte så mediekonsumtion ser ut, och då blir hela situationen lite knasig. De som har upphovsrätt ska naturligtvis få betalt för sitt jobb, men att lägga det på hårdvara funkar inte längre. Den tiden är förbi. Det får man lägga på tjänsterna istället.

En ny lag är också på gång. I augusti beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att ”modernisera” lagstiftningen, vilket man välkomnar på Copyswede.