Enligt samtida nycker finns det ett näst intill oändligt antal kön man kan välja att identifiera sig med och skifta mellan lite som man vill, och desto mer aggressiva krav ställs på att omvärlden ska spela med i dessa föreställningar. I det brittiska skolväsendet säger man nu dock stopp och kommer att lära ut att det bara finns två kön – man och kvinna.

Det är den konservativa brittiska regeringen som har tagit fram nya riktlinjer för landets skolor i vilka man slopar allt som har med så kallad könsidentitet att göra. Det beskrivs som en säkerhetsåtgärd och sker bland annat med syftet att säkerställa att barn inte exponeras för vad man kallar stötande innehåll.

– Omstridda idéer om att det ska finnas upp till 72 olika könsidentiteter ska inte ingå i undervisningen, det finns alla möjliga galna föreställningar, säger utbildningsminister Gillian Keegan.

Keegan konstaterar samtidigt att det är biologiska kön som utgör grunden för relations-, sexual- och hälsoundervisning och inte dessa omstridda synsätt.

Ytterligare en åtgärd blir att förbjuda sexualundervisning för barn under nio år och förenkla för barnens föräldrar att få tillgång till undervisningsmaterialet så att de ska kunna se vad som lärs ut.

Dramatisk ökning

Kritiker befarar att ifall barn inte kan få information om vissa ämnen från sina lärare, blir de mer benägna att ta ta del av potentiellt skadligt innehåll och leta efter svaren på nätet.

Under de senaste åren har det skett en explosionsartad ökning av antalet unga som påstår sig vara förvirrade kring sitt kön, och en av anledningarna tros vara att det helt enkelt blivit trendigt och att unga påverkas av sociala medier. Samtidigt sker alltmer komplicerade kroppsliga ingrepp som många inte sällan ångrar längre fram i livet med ödesdigra konsekvenser.

LÄS ÄVEN: Psykisk ohälsa vanligt bland transpersoner som ges pubertetsblockerare