Då den 76-årige mannen fick besvär med en allt värre andfåddhet och tryck över bröstet sökte han vård. Någon vård fick han dock aldrig utan skickades istället hem. Händelsen har nu anmälts enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Mannen hade en sedan tidigare känd hjärtsjukdom och då han sökte vård på en hälsocentral i Kalmar län kunde man höra tecken på vätska i lungorna. Han hade dessutom ett lågt blodtryck. Man misstänkte kärlkramp och hjärtsvikt och blodprov togs. Han rekommenderades att ta nitroglycerin mot kärlkramp och fick rådet att ringa ambulans vid en försämring.

Samma kväll blev mannen sämre och under natten larmades ambulans. Han hade drabbats av svår hjärtsvikt och efter ankomsten till sjukhus fick mannen hjärtstopp och kunde inte återupplivas.

I efterhand konstaterar Region Kalmar län att mannens sjukdomshistoria och avvikelserna vid undersökningen borde inneburit att man gjort en mer noggrann undersökning. Det fanns även starka skäl att överväga en akut utredning på sjukhus. ”Avsteg från en mer rekommenderad handläggning har i detta fall medfört allvarlig vårdskada”, skriver man bland annat.