Den ryske utrikesministern Sergei Lavrov har släppt ett uttalande i vilket han anklagar USA för delaktighet i bombningen av Nord Stream, vilken orsakade allvarlig skada på den ryskägda pipelinen som går under Östersjön.

Det var i en intervju som sändes på den ryska statstelevisionen som utrikesministern lät förstå att han uppfattade uttalanden från Victoria Nuland, USA:s biträdande minister för utrikespolitiska frågor, som bevis för att USA låg bakom bombningen av Nord Stream. De aktuella uttalandena ska ha fällts under ett senatsförhör som hölls den 26:e januari.

En svensk utredning har sedan tidigare kommit fram till att pipelinen ska ha utsatts för sabotage genom bombning. USA:s president Joe Biden gick strax därefter ut och kallade händelsen för ett ”medvetet sabotage”, även om han inte pekade ut någon som direkt ansvarig.

Uttalat sig positivt om förstörelsen

Under ett meningsutbyte med senatorn Ted Cruz ska Nuland ha uttryckt sin uppskattning över det som hänt Nord Stream:

”Senator Cruz, like you, I am, and I think the administration is, very gratified to know that Nord Stream 2 is now, as you like to say, a hunk of metal at the bottom of the sea,” she said at one point.

Kommentaren har tolkats som att Biden-administrationen öppet visar sin tillfredsställelse över att pipelinen, vilken har varit en stor investering för Ryssland, nu ligger obrukbar. Även innan sprängningen har USA öppet kritiserat att gasimporten som pipelinen möjliggör skulle öka Europas energiberoende av Ryssland.

Tolkas som ett erkännande

Emellertid nämnde varken Cruz eller Nuland sabotaget. Det har dessutom påpekats att Nuland använt liknande terminologi även i tidigare uttalanden om pipelinen. Också innan Rysslands invasion av Ukraina och sabotaget mot pipelinen ska Nuland ha benämnt pipelinen som ”a hunk of metal on the bottom of the ocean”.

Lavrov menar dock att uttalandet ska tolkas som ett direkt erkännande från Nulands sida gällande USA:s inblandning i sabotaget mot Nord Stream. Från amerikanskt håll tillbakavisar man att det skulle finnas någon grund för Lavros anklagelse.

Inga belägg för rysk inblandning

En hypotes som underblåsts i väst, bland annat Sverige, är att det skulle vara ryssarna som själva sprängt sin egen pipeline. Logiken bakom påståendet har ifrågasatts.

Kritikerna får stöd i den tyska utredning som nu är klar och som klart uttalar att det inte finns något som tyder på att Ryssland ligger bakom sprängningarna vid Nord Stream 1 och 2.

Sverige genomför också en utredning. Inte heller där har man så här långt hittat något som stödjer påståendena om rysk inblandning. Den bekräftar däremot att det är fråga om grovt sabotage från någon och inte någon olycka, jordbävning eller konstruktionsfel.